SPECJALIZACJE
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Test moczu może wykryć genotyp DNA HPV
 
Test moczu może wykryć genotyp DNA HPV i przyczynić się do wczesnego diagnozowania śródnabłonkowych zmian o wysokim stopniu złośliwości (HSIL) i ich korelacji z patologicznymi zmianami przedrakowymi.
Prospektywne badanie przekrojowe obejmowało kobiety, u których poszukiwano anomalii w wymazie cytologicznym lub nieprawidłowości w historii z wymazu szyjki macicy między 1 maja 2015 r. a 30 kwietnia 2017 r. U kobiet tych przeprowadzono dwukrotny test badania moczu oraz wymazu szyjki macicy. DNA HPV wykryto w moczu, stosując łańcuchową reakcję polimerazy.

W badaniu uczestniczyło 1375 kobiet. Test moczu na DNA wysokiego ryzyka HPV wykazał 97,8% (95% przedział ufności [CI] 92,1% - 99,7%) czułość i 100% (95% CI 99,7% - 100,0%) swoistość dla HSIL. Ogółem 87 kobiet uzyskało pozytywny test moczu wysokiego ryzyka HPV; 82% (94,3%, 95% CI 87,1% - 98,1%) miało patologiczne zmiany w obrębie nabłonka szyjki macicy 2 lub 3 (CIN2 / 3). Podobnie 89 kobiet miało cytologię HSIL; ponownie 82 miało CIN2 / 3 (92,1%, 95% CI, 84,3% - 96,4%).

Pomiędzy pozytywnym testem moczu wysokiego ryzyka HPV i patologicznymi zmianami CIN2 / 3 stwierdzono zadziwiającą zgodność.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe