Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

W Sejmie o urlopach macierzyńskich matek wcześniaków

Udostępnij:
15 stycznia odbyło się w Sejmie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki Okołoporodowej, podczas którego przekazano posłom projekt ustawy nowelizującej przepisy, tak aby z urlopu macierzyńskiego matki wcześniaków mogły korzystać od momentu opuszczenia przez dziecko szpitala.
Urlop po wyjściu ze szpitala nie tylko dla matek wcześniaków
Jak zapowiedziała posłanka Karolina Bosak, przewodnicząca zespołu, uwagi do przedstawionego projektu będą zbierane do 9 lutego, tak aby przyjąć go już z nimi i przedłożyć do procedowania być może już na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

W czasie dyskusji Katarzyna Skrętowska-Szyszko, dyrektor Zespołu Spraw Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, powiedziała, że kwestia urlopu macierzyńskiego dla matek wcześniaków, który jeszcze w ubiegłym roku sygnalizowała w swojej petycji „Koalicja dla wcześniaka”, był szczegółowo analizowany przez RPD.

Przypomnijmy, że petycja – którą złożyła Fundacja Koalicja dla Wcześniaka, działając w imieniu rodziców wcześniaków oraz 7 organizacji współtworzących Ogólnopolskie Porozumienie Razem dla Wcześniaków, przy poparciu krajowej konsultant w dziedzinie neonatologii prof. Ewy Helwich oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego – dotyczyła zmiany przepisów prawa, co pozwoli udzielać matkom wcześniaków oraz noworodków wymagających hospitalizacji pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem do czasu wypisu niemowlęcia do domu.

– Mama każdego dziecka w pierwszej kolejności musi wykorzystać 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Później Kodeks pracy przewiduje możliwość przerwania takiego urlopu, między innymi na czas zwolnienia lekarskiego, w okresie pobytu dziecka w szpitalu. Mamy nie zwracały się indywidualnie z tym problemem się do Rzecznika Praw Dziecka, jednak uważamy, że jak najbardziej należy podjąć prace nad rozwiązaniem tego problemu – mówiła dyrektor Skrętowska-Szyszko.

Jak wskazywała, kwestia urlopów nie dotyczy wyłącznie dzieci przedwcześnie urodzonych, ale również dzieci, które z powodu stanu zdrowia muszą być długotrwale hospitalizowane po narodzinach, z wielu różnych przyczyn.

– Z naszej perspektywy chcielibyśmy, aby to także zostało uwzględnione, ponieważ dziecko przedwcześnie urodzone, oczywiście powinno, i często musi pozostawać dłużej w szpitalu, ale to dotyczy także dzieci z wieloma różnymi problemami, czy to wadami serca, czy dzieci urodzonych z zespołem wad wrodzonych – podkreślała dyrektor Skrętowska-Szyszko,

Podkreślała, że nie da się utworzyć zamkniętego katalogu przypadków, kiedy należy zmienić przepisy regulujące urlop macierzyński, i trzeba wszystkie aspekty tych zmian przedyskutować ze środowiskiem.

– Na pewno pani rzecznik będzie popierała wszelkie działania na rzecz zmian, które powodują możliwość sprawowania przez mamy opieki nad dziećmi ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi ze stanu zdrowia i w tym zakresie na pewno będziemy chcieli włączać te zmiany. Zapoznaliśmy się również z zapowiedziami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jak widzi kierunki zmian przepisów w tym zakresie, i je popieramy. Jesteśmy otwarci na dyskusję i współpracę – podsumowała przedstawicielka Rzecznika Praw Dziecka.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.