Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wytyczne w sprawie leczenia chirurgicznego nowotworów ginekologicznych w czasie pandemii

Udostępnij:
– Pandemia wymusza na pracownikach i systemie ochrony zdrowia zastosowanie specjalnych reguł działania, co w wielu przypadkach może prowadzić do zmian w kwalifikacjach do leczenia oraz stosowanych schematach terapii – pisze w swoim stanowisku prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej.
Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie ginekologii onkologicznej w sprawie leczenia chirurgicznego chorych w trakcie pandemii SARS-CoV-2

Pandemia wymusza na pracownikach i systemie ochrony zdrowia zastosowanie specjalnych reguł działania, co w wielu przypadkach może prowadzić do zmian w kwalifikacjach do leczenia oraz stosowanych schematach terapii. Dlatego bardzo ważne są ustalone reguły postępowania w zakresie priorytetyzacji chorych (ang. triage), testowania przedoperacyjnego czy procedur bezpieczeństwa w okresie okołooperacyjnym.

Zagrożenia epidemiologiczne wymagają z jednej strony maksymalnej ochrony personelu medycznego, z drugiej strony maksymalnego zabezpieczenia chorej przed skutkami rozwoju choroby podstawowej czy też nabycia infekcji SARS-CoV-2 w trakcie pobytu w szpitalu.

Zatem priorytetyzacja powinna brać pod uwagę sytuację epidemiologiczną placówki, stan chorej, rodzaj guza i zaawansowanie choroby a także spodziewane efekty opóźnienia leczenia chirurgicznego. Klasyfikację pilności zabiegów przedstawia tabela 1.

Zabezpieczenie personelu wymaga zachowania dystansu społecznego, higieny rąk, permanentnego stosowania środków ochrony osobistej a także bezwzględnie często zmiany odzieży ochronnej (minimum co 3 dni). Chorzy stosują te same reguły i każdorazowo w czasie obchodu, wizyty personelu pielęgniarskiego mają założone maski chirurgiczne.

Przedoperacyjny screening
W pierwszym etapie zebrany powinien być wywiad epidemiologiczny dotyczący samopoczucia chorej, możliwości kontaktu z osobami z grupy ryzyka czy bezpośrednio chorej. Wywiad epidemiologiczny w miarę możliwości powinien być powtarzany: telefoniczny przed wezwaniem chorej do szpitala, kolejny tuż przed przyjęciem do placówki.

Na maksimum 48 godzin przed przyjęciem do szpitala powinien zostać wykonany test RT -PCR z nosogardła. Test ten rutynowo wykonywany eliminuje z hospitalizacji osoby zakażone lecz bezobjawowe. W przypadku pozytywnego wyniku testu operacja musi zostać odroczona > 14 dni. (Tabela 2 przedstawia reguły kwalifikacji do zabiegów u chorych objawowych po leczeniu SARS-CoV-2.) Optymalnie jest powtórzyć u takich osób test RT PCR przed hospitalizacją. U chorych, które odmawiają wykonania testu lub w przypadkach nagłych należy stosować procedury takie jak u chorych zakażonych. Należy pamiętać o możliwości wykonania CT klatki piersiowej w celu potwierdzenia infekcji SARS-CoV-2.

Postępowanie na bloku operacyjnym
Największa liczba zakażeń występuje podczas intubacji lub ekstubacji chorej, dlatego w tym czasie na sali operacyjnej przebywa tylko personel anestezjologiczny. W czasie zabiegu należy ograniczać do minimum użycie elektronarzędzi, które emitują dym.

W czasie desuflacji laparoskopowej istnieje znacznie większa szansa na zakażenie, zatem ten etap powinno się przeprowadzać z wielką starannością i rozwagą. Należy używać ewakuatorów dymu z filtrami HEPA. Nie ma dowodów na wyższe ryzyko chirurgii minimalnie inwazyjnej względem chirurgii klasycznej w transmisji wiremii.

Postępowanie po wypisie ze szpitala
Optymalnie jest zminimalizować kontakty bezpośrednie i ograniczyć je w większości do teleporad. Stosowanie szwów wchłanialnych eliminuje konieczność wizyty w celu ich zdjęcia.

Materiał powstał na podstawie wytycznych SGO Society of Gynecological Oncology, ASA American Society of Anestesiologistsi APSF AnesthesiaPatient Safety Foundation.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.