Specjalizacje, Kategorie, Działy

Zaawansowany rak endometrium: radiochemioterapia czy sama chemioterapia?

Udostępnij:
Rak endometrium charakteryzuje się dobrym rokowaniem z przeżyciem 5-letnim wynoszącym około 80%. Większość przypadków (ok. 80%) stanowią raki endometrioidalne, charakteryzujące się wysokim zróżnicowaniem i dobrym rokowaniem. Mimo wczesnej symptomatyczności raka endometrium w części przypadków choroba osiąga wysoki stopień zaawansowania. O tym, jak leczyć pacjentki z rakiem endometrium w stadium III i IVA pokazuje najnowsza publikacja w The New England Journal of Medicine.
W randomizowanym badaniu fazy 3 porównano skuteczność chemioradioterapii (6-miesięczny cykl oparty na pochodnych platyny i radioterapia) z sześcioma cyklami samej chemioterapii u pacjentek w stadium III lub IVA rak endometrium. Sprawdzono, która z powszechnie dostępnych metod wiąże się z dłuższym okresem przeżycia bez nawrotu choroby, dokonano także oceny bezpieczeństwa obydwu metod.

707 pacjentek (346 z grupy chemioradioterapii i 361 z grupy chemioterapii) obserwowano przez medianę 47 miesięcy. Okazało się, że po 60 miesiącach follow-upu odsetek pacjentek żyjących i bez nawrotu choroby wyniósł 59% w grupie leczonej chemioradioterapią i 58% w grupie leczonej chemioterapią. Stosowanie chemioradioterapii wiązało się z mniejszą częstością nawrotów w obrębie pochwy (2% vs. 7%) oraz węzłów chłonnych miednicy (11% vs. 20%). Nie oznacza to jednak wyższości tej metody, ponieważ wykazano, że przerzuty odległe występowały częściej u pacjentek poddawanych chemioradioterapii (27% vs. 21%). Zdarzenia niepożądane co najmniej 3. stopnia odnotowano u 202 (58%) chorych w grupie chemioradioterapii i 227 (63%) w grupie leczonej chemioterapią.

Jak widać uzupełnienie chemioterapii radioterapią nie przynosi korzyści pacjentkom w stadium III i IVA raka endometrium.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.