Specjalizacje, Kategorie, Działy

Zapłodnienie pozaustrojowe może być czynnikiem łożyska przyrośniętego

Udostępnij:
Łożysko przyrośnięte (placenta accreta) jest jednym z najniebezpieczniejszych zaburzeń rozwoju łożyska.
Wiadomo, że do łożyska przyrośniętego częściej dochodzi po cięciu cesarskim. Jednakże, jednym z czynników ryzyka może być również zapłodnienie pozaustrojowe. Na łamach American Journal of Obstetrics and Gynecology ukazała się praca oceniająca związek pomiędzy zapłodnieniem pozaustrojowym, a występowanie łożyska przyrośniętego.
W analizie wykorzystano dane z badania kohortowego obejmującego ciężarne rodzące w ośrodku akademickim w Houston w Texasie. W sumie przeanalizowano ponad 37 tys ciąż. 5464 (15%) kobiet w przeszłości przebyło cięcie cesarskie, u 571 (1,5%) ciąż rozwinęło się w następstwie zapłodnienia pozaustrojowego. W sumie u 230 (0,6%) kobiet wykryto łożysko przyrośnięte. W wieloczynnikowym modelu regresji logistycznej zapłodnienie pozaustrojowe zwiększają szanse wystąpienia łożyska przyrośniętego (OR=8,7; 95% CI: 3,8-20,3), jednak znacznie silniejszy efekt odnotowano w przypadku wykonanie u kobiety cięcia cesarskiego w przeszłości (OR=21,1; 95% CI: 11,4-39,2). Po skorygowaniu modelu o liczbę przebytych cieć cesarskich, zapłodnienie pozaustrojowe nadal było związane z rozwinięciem łożyska przyrośniętego (OR=6,7; 95% CI: 2,9–15,6).
Opisywane badanie wskazuje, zapłodnienie pozaustrojowe może być czynnikiem ryzyka łożyska przyrośniętego. Potrzebne są dalsze badania które opiszą jak działają mechanizmy odpowiedzialne za tę relację.
CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), OR – Odds Ratio (pl. iloraz szans)
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.