Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

COVID-19 – należy się szczepić co roku

Udostępnij:
Zdaniem ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych możemy spodziewać się wzrostu zachorowań na COVID-19. Według nich należy szczepić się raz do roku szczepionką odpowiadającą wariantowi wirusa ogłaszanemu przez WHO.
Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych.

W komunikacie specjaliści zwrócili uwagę, że na początku września do konsultacji trafił nowy projekt rozporządzenia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień. W projektowanym rozporządzeniu przedstawiono wykaz 26 zalecanych szczepień ochronnych, który obejmuje wszystkie rodzaje szczepionek dopuszczonych obecnie do obrotu na terytorium Polski. W porównaniu z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem wykaz ten został uzupełniony m.in. o szczepienie przeciwko COVID-19 i zakażeniom wirusem syncytialnym układu oddechowego (RSV). Ministerstwo zakłada, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie od 1 października br.

Eksperci medyczni podkreślili, że co miesiąc w Polsce wykrywa się ponad 3 tys. przypadków zachorowań na COVID-19, pomimo ustania zagrożenia epidemicznego. Ich zdaniem możemy spodziewać się wzrostu zachorowań na koronawirusa, w tym ciężkich przypadków, w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym. Według nich szczepić powinniśmy się raz do roku szczepionką odpowiadającą wariantowi wirusa ogłaszanemu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejska Agencja Leków (EMA) wydały wspólne stanowisko w sprawie składu szczepionek przeciw COVID-19 zalecanego w nadchodzącym sezonie 2023/2024. Podobne zalecenia dotyczące składu nowych, zaktualizowanych szczepionek wydały również FDA (amerykański Urząd ds. Żywności i Leków) oraz WHO.

Obie instytucje zgodnie zalecają monowalentny (jednoskładnikowy) skład szczepionki i uwzględnienie w niej szczepu należącego do rodziny podwariantów XBB omikron, co zapewni reakcję krzyżową wobec wariantu aktualnie dominującego i nowych pojawiających się szczepów. Jednocześnie cały czas dostępne są szczepionki wariantowe do podawania jako dawki przypominające dla osób, które nie przeszły jeszcze całego cyklu szczepień.

Realizacja szczepień przeciw COVID-19 powinna odbywać się zgodnie z krajowymi zaleceniami. EMA i ECDC zaproponowały uproszczone stosowanie nowych, zaktualizowanych szczepionek w następujący sposób: u dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 5 lat zaleca się 1 dawkę, u dzieci w wieku poniżej 5 lat, nieszczepionych lub bez wcześniejszego zakażenia SARS-CoV-2, zaleca się 2 lub 3 dawki szczepienia podstawowego (w zależności od wybranego preparatu).

W nadchodzącej kampanii szczepień przeciw COVID-19 szczepieniami zaleca się priorytetowo objąć osoby w wieku powyżej 60 lat, osoby z niedoborami odporności bez względu na wiek, osoby z przewlekłymi chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 bez względu na wiek, kobiety w ciąży, oraz pracowników ochrony zdrowia. Osoby z niedoborami odporności mogą wymagać podania większej liczby dawek.

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób infekcyjnych liczą na szybki powrót szczepień przeciw COVID-19 do aptek. Zakończenie realizacji szczepień w aptekach wraz z ustaniem stanu zagrożenia epidemicznego spowodowało ich zdaniem sytuację, w której praktycznie z dnia na dzień pacjenci zostali pozbawieni możliwości skorzystania z nich w prosty i dogodny sposób, bez odwiedzania gabinetów lekarskich.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.