Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Aminotransferaza alaninowa jako wskaźnik wczesnych stadiów MAFLD

Źródło: Lin Y-Ch, Chang P-F, Ni Y-H Updated upper limits of normal serum alanine aminotrasferase levels for screening metabolic dysfunction-associated fatty liver disease in obese children. J Formos Med Assoc. 2022 Jun 20;S0929-6646(22)00241-8. doi: 10.1016/j.jfma.2022.06.002
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 11.07.2022
 
 
Naukowcy z Tajwanu zbadali poziomy aminotransferazy alaninowej (ALT) stosowanej jako wskaźnik w testach przesiewowych wykrywających schorzenia wątroby.
Użyto do tego celu danych z lat 2010–2012 pochodzących z bazy Nutrition and Health Survey na Tajwanie (NAHSIT). Celem było stwierdzenie, czy zastosowanie testów ALT pomoże lepiej przesiewać populację pod kątem metabolicznie zależnej stłuszczeniowej choroby wątroby (MAFLD), zwłaszcza u dzieci z otyłością.

Uzyskano w tym celu dane referencyjne od 2895 uczestników NAHSIT (1442 chłopców, 1453 dziewcząt) w wieku 6–18 lat. Wykluczono osoby z dowolnymi metabolicznymi czynnikami ryzyka związanymi z MAFLD, w tym nadwagą lub otyłością, podwyższonym poziomem triglicerydów, niskim poziomem cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości i wysokim poziomem glukozy na czczo.

Ustalono, że wyniki 95 percentyla u metabolicznie zdrowych uczestników NAHSIT wynosiły 23 IU/L dla chłopców i 18 IU/L dla dziewcząt. Przy zastosowaniu zaktualizowanych w ten sposób danych co do poziomów aminotransferazy alaninowej okazało się, że odsetek podwyższonych poziomów ALT był widoczny u 13,0 proc. chłopców i u 7,8 proc. spośród dziewcząt wszystkich uczestników NAHSIT.

W przypadku stosowania zaktualizowanych danych co do poziomów dla ALT do wykrywania MAFLD u otyłych dzieci czułość wyniosła 84,0 proc. u chłopców i 74,3 proc. u dziewcząt. Natomiast przy zastosowaniu standardowego punktu odcięcia ALT (>40 j.m./l) czułość zmniejszyła się do 61,4 proc. u chłopców i 36,4 proc. dziewcząt.

Jak stwierdzili klinicyści z Tajwanu, dokładniejsze badania poziomów aminotransferazy alaninowej pozwalają z dużym prawdopodobieństwem wykrywać przypadki metabolicznie zależnej stłuszczeniowej choroby wątroby (MAFLD), zanim się jeszcze ona w pełni rozwinie objawowo.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.