Częstość stłuszczenia i włóknienia wątroby u młodych dorosłych w Wielkiej Brytanii

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Aleksandra Lang
|
Źródło: https://doi.org/10.1016/S2468-1253(19)30419-4/Mikołaj Kamiński
Niewiele wiadomo o częstości występowania stłuszczenia wątroby w populacji młodych dorosłych. Coraz więcej młodych osób cierpi z powodu otyłości, a jednocześnie część z nich może pić nadmierną ilość alkoholu, który obok nadmiaru masy ciała stanowi jeden z głównych czynników ryzyka stłuszczenia wątroby.
Na łamach Lancet Gastroenterology & Hepatology opublikowano dane na temat częstość stłuszczenia i włóknienia wątroby wśród młodych dorosłych w Wielkiej Brytanii. Do badania włączono osoby z kohorty Avon Longitudinal Study of Parents and Children. Uczestników zbadano za pomocą elastografii, wykorzystując FibroScan. Ponadto oceniono cechy antropometryczne oraz przeprowadzono wywiad dotyczący czynników ryzyka.
Spośród ponad 10 tysięcy osób z kohorty Avon Longitudinal Study of Parents and Children około 4000 poddano się badaniu stanu wątroby, a 3600 badaniu elastrograficznemu. Średnia wieku wynosiła 24 lata, a większość badanych (ok. 63%) stanowiły kobiety. Jeden na pięciu badanych miał stłuszczenie wątroby, podczas gdy jedna na czterdzieści osób miała zwłóknienie wątroby. BMI było niezależnym predyktorem stłuszczenia wątroby. Włóknienie wątroby było związane ze stłuszczeniem wątroby i nadmiernym spożyciem alkoholu.
Podsumowując, stłuszczenie wątroby dotyczy dużego odsetka osób młodych osób w Wielkiej Brytanii. U tych pacjentów mogą szybciej się rozwijać dalsze stadia zapalenia i włóknienia wątroby. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na wczesne edukowanie i leczenie pacjentów pod względem odwracalnych czynników ryzyka stłuszczenia i włóknienia wątroby.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.