Epidemiologia marskości na świecie: wyniki Global Burden of Disease Study

Udostępnij:
Dane pochodzące z Global Burden of Disease Study stanowią jedno z najważniejszych źródeł wiedzy na temat epidemiologii wybranych chorób. Marskości wątroby poświęcono osobną analizę opublikowaną na łamach Lancet Gastroenterology and Hepatology.
W roku 1990 marskość wątroby była odpowiedzialna za 899 000 przypadków śmierci podczas gdy w 2017 za 1,32 milionów. Oznaczało to, że marskość wątroby była przyczyną 1,9% wszystkich śmierci w 1990 roku, a 2017 odpowiadała za 2,4% zgonów. Jednakże, odsetek śmierci wystandaryzowany o wiek zmniejszył się z 21,0 przypadków na 100 000 mieszkańców w 1990 do 16,5 przypadków śmierci na 100 000 mieszkańców 2017 roku. W sumie w 2017 roku liczba przypadków skompensowanej marskości wątroby wyniosła 112 milionów podczas gdy zdekompensowanej 10,6 miliona. Od 1990 nastąpił wzrost odsetka przypadków zdekompensowanej marskości wątroby na 100 000 mieszkańców o 19,8%. Co ciekawe, odsetek przypadków śmierci wystandaryzowany o wiek na 100 000 mieszkańców zmniejszył się w przypadku marskości wątroby wywołanej przez WZW typu B lub typu C, alkoholową chorobę wątroby oraz inne przyczyny za wyjątkiem niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (ang. non-alcoholic steatohepatitis, NASH). NASH od 1990 roku zaczął być coraz częstszą przyczyną skompensowanej marskości wątroby (wzrost o 33,2%) oraz zdekompensowanej (wzrost o 54,8%). Oznacza to, że w przyszłości możemy spodziewać się że NASH stanie się główną przyczyną marskości wątroby na świecie, prześcigając wirusowe zapalenie wątroby, które stanowią główną przyczynę choroby w krajach słabo rozwiniętych.

Na całym świecie obserwuje się zwiększoną chorobowość na marskość wątroby co może wynikać ze starzenia się społeczeństwa. Ponadto, marskość wątroby przyczynia się do około jednej na czterdzieści śmierci na świecie.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.