Leczenie NAFLD – potencjał w mikrobiocie

Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: https://academic.oup.com/ajcn/advance-article-abstract/doi/10.1093/ajcn/nqz042/5498099?redirectedFrom=fulltext
Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby (NAFLD), mogąca prowadzić do wielu dramatycznych stanów, jest coraz częstsza głównie ze względu na rosnący odsetek osób z nadmierną masą ciała i wiążącą się z tym insulinoopornością, która z kolei jest przyczyną akumulacji kwasów tłuszczowych i trójglicerydów w wątrobie.
Choroba dotyczy nawet do 30% populacji w krajach zachodnich; z tego względu bardzo istotne jest zapobieganie jej progresji. Istnieją prace sugerujące skuteczność modyfikacji mikrobioty jelitowej w leczeniu NAFLD – czy faktycznie wskazują one dobry kierunek badań nad schorzeniem? Odpowiedź znalazła się na łamach The American Journal of Clinical Nutrition.

Zespół naukowców z University of Southern California przeprowadził metaanalizę randomizowanych badań klinicznych oceniających skuteczność modyfikowania mikrobioty (za pomocą antybiotykoterapii, probiotyków, prebiotyków oraz przeszczepu kału) w leczeniu niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby. Ostatecznie włączono 21 badań (w tym 9 z zastosowaniem probiotyków i 12 pro- i prebiotyków; nie zidentyfikowano badań z zastosowaniem antybiotyków i FMT) obejmujących 1252 pacjentów.

Okazało się, że modyfikowanie składu mikrobioty jelitowej prowadziło do istotnego spadku stężenia aminotransferazy alaninowej (mediana -11,23 IU/l) oraz istotnej poprawy obrazu wątroby w elastografii. W obrazie ultrasonograficznym takie postępowanie prowadzi do zmniejszenia uwidacznianych cech NAFLD (OR 2,40). Co więcej, wykazano że podawanie probiotyków (ale nie pre- i synbiotyków) prowadziło do istotnego spadku BMI, a jak wspomniano to właśnie nadmierna masa ciała jest główną przyczyną powstawania niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby.

Badacze podkreślają, że kierunek badań jest obiecujący i dobrze zaprojektowane i przeprowadzone randomizowane badania kliniczne powinny pomóc w ustaleniu optymalnej strategii modyfikowania mikrobioty w leczeniu NAFLD.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.