123RF

MAFLD wywołuje poważniejsze zaburzenia układu oddechowego niż NAFLD

Udostępnij:
Tagi: MAFLD, NAFLD
Zespół naukowców chińskich, korzystając z wcześniejszych prac, w których postawiono hipotezę, że metabolicznie zależna stłuszczeniowa choroba wątroby (MAFLD) oraz niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) powodują zaburzenia układu oddechowego, postanowił sprawdzić funkcjonowanie płuc i ich zależność od procesu degradacji wątroby przejawiającego się zwłóknieniami.
Naukowcy zgromadzili 2543 ochotników wybranych losowo z 25 dzielnic położonych w czterech wielkich miastach Chin. W latach 2016–2020 dokonano ich szczegółowych badań – od pomiarów antropometrycznych, poprzez analizy podstawowych parametrów stanu zdrowia, po USG wątroby oraz spirometrię. Stopień ewentualnego zwłóknienia wątroby na skutek MAFLD lub NAFLD zmierzono wskaźnikiem FIB-4.

Jak wykazały dane, w grupie ochotników częstość występowania MAFLD wynosiła 20,4 proc. (n = 519), a NAFLD 18,4 proc. (n = 469). Po uwzględnieniu takich czynników, jak wiek, nadwaga lub otyłość, palenie tytoniu, spożycie alkoholu, okazało się, że osoby z MAFLD miały znacząco niższą przewidywaną natężoną pojemność życiową (FVC, 88,27 ±17,60 proc. do 90,82 ±16,85 proc.) i niższą pierwszosekundową natężoną objętość wydechową (FEV1, 79,89 ±17,34 proc. do 83,02 ±16,66 proc.) niż osoby z NAFLD.

Osoby z MAFLD z podwyższonym wynikiem FIB-4 miały obniżoną czynność płuc. Dla każdego jednopunktowego wzrostu FIB-4 FVC zmniejszało się o 0,507, a FEV1 – o 0,439. Co istotne, wyniki nie uległy zmianie, nawet gdy analizy statystyczne przeprowadzono oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.

Jak stwierdzili naukowcy, metabolicznie zależna stłuszczeniowa choroba wątroby (MAFLD) powoduje większe zaburzenia w funkcjonowaniu płuc niż niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD).

Konieczne jest jeszcze potwierdzenie tych wyników zakrojonymi na szeroką skalę badaniami kohortowymi, ale już obecnie, zdaniem badaczy, jest widoczne, że zarówno MAFLD, jak i NAFLD są schorzeniami ogólnoustrojowymi o ciężkim przebiegu, mogącymi upośledzać wiele funkcji życiowych.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.