Podawanie hydroksytyrozolu i witaminy E może cofać zwłóknienie wątroby związane z NAFLD

Wyślij:
Udostępnij:
Źródło: Panera N, Braghini MR, Crudele A, Smeriglio A, Bianchi M, Condorelli AG, Nobili R, Conti LA et al. Combination Treatment with Hydroxytyrosol and Vitamin E Improves NAFLD-Related Fibrosis Nutrients. 2022 Sep 14;14(18):3791. doi: 10.3390/nu14183791
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 30.09.2022
 
 
Zespół naukowców i klinicystów włoskich przeprowadził badania dotyczące możliwość zahamowania włóknienia wątroby związane z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD).
Zwłóknienie wątroby związane z NAFLD jest spowodowane otorbieniem uszkodzonego miąższu wątroby przez kolagenową bliznę, którą można przypisać głównie aktywacji komórek gwiaździstych wątroby.

Wciąż brakuje zatwierdzonych metod leczenia farmakologicznego przeciwko zwłóknieniu związanemu z NAFLD, ale naturalne związki, takie jak hydroksytyrozol (HXT) i witamina E (VitE), pojawiają się jako obiecujące możliwości terapeutyczne.

Zespół naukowców wykonał badania terapii skojarzonej HXT + VitE zarówno in vivo jak i in vitro. W tym badaniu potencjalne działanie przeciwwłóknieniowe terapii badano in vitro i in vivo. W szczególności, jako model in vitro, zastosowano komórki LX-2 aktywowane transformującym czynnikiem wzrostu nowotworów beta (TGF-β, transforming growth factor beta). Jak model in vivo zastosowano myszy karmione dietą wysokotłuszczową Western oraz narażone na czterochlorek węgla. Wpływ HXT + VitE na zwłóknienie badano również u dzieci z NAFLD potwierdzoną biopsją.

Wyniki ekperymentów pokazały, że skojarzone podawanie hydroksytyrozolu (HXT) i witaminy E (VitE) powoduje zmniejszenie proliferacji, migracji, kurczliwości i ekspresji genów profibrogennych w komórkach LX-2 aktywowanych TGF-β. Także terapia HXT + VitE antagonizowała zależną od TGF-β regulację prooksydanta NOX2 przez zakłócanie translokacji oraz aktywacji jądrowej czynników transkrypcyjnych SMAD2/3. Z kolei w modelu mysim stwierdzono przez histologię i badanie ekspresji genów wyraźną redukcję wzorca zwłóknienia. U dzieci z NAFLD leczenie HXT + VitE spowodowało spadek poziomów PIIINP i NOX2, które trwały poza okresem podawania.


Jak zauważyli autorzy terapia skojarzona hydroksytyrozolem (HXT) i witaminą E (VitE), mimo iż wymaga dalszych badań, jak wskazują wyniki może cofać zwłóknienie wątroby związane z NAFLD.

Opracował Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.