Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Prolaktyna markerem zagrożenia NAFLD

Źródło: Zhang Y, Liu H. Cross-sectional association between prolactin levels and non-alcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes mellitus: a retrospective analysis of patients from a single hospital in China BMJ Open. 2022 Oct 3;12(10):e062252. doi: 10.1136/bmjopen-2022-062252
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 14.10.2022
 
 
Zespół badaczy chińskich zajął się związkiem między prolaktyną (PRL) a niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD) u pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2DM).
Zespół badaczy chińskich zajął się związkiem między prolaktyną (PRL) a niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby (NAFLD) u pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2DM).
Badania wykonano u 406 pacjentów z cukrzycą typu 2 (230 mężczyzn i 176 kobiet) w szpitalu Anhui w Chinach. Wykonano pomiary wartości P dla niezależnego testu t, test sumy rang Manna-Whitneya, analizę korelacji Spearmana oraz modele regresji logistycznej.

Jak stwierdzono, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet poziomy prolaktyny były istotnie niższe w grupie z cukrzycą typu 2 z NAFLD niż w grupie cukrzycy typu 2 bez NAFLD (mężczyźni: 9,56 ng/ml vs 10,36 ng/ml, kobiety: 10,38 ng/ ml vs 12,97 ng/ml).

U mężczyzn poziomy prolaktyny były ujemnie skorelowane z obwodem biodra (r = –0,141), oceną modelu homeostazy insulinooporności (peptyd C) (r = –0,141) i triglicerydami (TG) i odwrotnie skorelowane z poziomami lipoprotein o dużej gęstości (r = 0,147). U pacjentek poziom prolaktyny był ujemnie powiązany ze wskaźnikiem masy ciała (r = –0,192), rozkurczowym ciśnieniem krwi (r = –0,220), obwodem talii (r = –0,152) , obwodem bioder (r = –0,157) i TG (r = –0,258).

Analiza regresji logistycznej wykazała ujemną zależność między prolaktyną a NAFLD (mężczyźni: OR 0,891, kobiety: OR 0,874). Wraz ze wzrostem poziomów prolaktyny częstość występowania NAFLD zmniejszyła się u obu płci.

Jak twierdzą badacze, wyniki badania sugerują, że niskie poziomy prolaktyny w zakresie fizjologicznym były markerami NAFLD u pacjentów z cukrzycą typu 2, a prolaktyna w biologicznie wysokim zakresie może odgrywać ochronną rolę w patogenezie NAFLD.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.