Tirzepatyd także w leczeniu MASH?

Udostępnij:

Analogi GLP-1 to jedna z najważniejszych grup leków, jakie pojawiły się w ostatnich latach. Rośnie liczba dowodów na zasadność ich stosowania w wielu różnych wskazaniach i ten trend nie omija hepatologii, o czym przekonuje najnowsza publikacja z „The New England Journal of Medicine”.

Stłuszczeniowe zapalenie wątroby związane z dysfunkcją metaboliczną (MASH) jest postępującą chorobą, która może prowadzić do zgonu. Niestety, częstość występowania zaburzenia leżącego u podstaw tej choroby, MAFLD, stale rośnie na całym świecie. Postępująca urbanizacja, otyłość, nieprawidłowe (hiperkaloryczne) odżywianie, brak aktywności fizycznej, a także zwiększona świadomość i wykrywalność z pewnością zwiększą liczbę przypadków. Już teraz szacunkowa częstość występowania MAFLD na świecie wśród dorosłych wynosi około 30 proc, stąd - oprócz zapobiegania poprzez modyfikację czynników ryzyka - trwają prace nad skutecznymi farmakoterapiami.

Przeprowadzono wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo badanie fazy 2, do którego włączono 190 osób z MASH potwierdzonym biopsją i zwłóknieniem w stadium F2 lub F3 (umiarkowane lub ciężkie). Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej raz w tygodniu tirzepatid w dawce 5, 10 lub 15 mg podskórnie lub placebo przez 52 tygodnie.

Odsetek uczestników, którzy spełnili kryteria ustąpienia MASH bez pogorszenia zwłóknienia, wyniósł 10 proc. w grupie placebo, a w grupach otrzymujących lek było to odpowiednio 44, 56 i 62 proc; dla wszystkich trzech osiągnięto istotność statystyczną. Odsetek uczestników, u których nastąpiła poprawa o co najmniej jedno stadium MASH wyniósł 30 proc. w grupie placebo oraz 55, 51 i 51 proc. w grupach otrzymujących lek. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi w grupach leczonych były dolegliwości żołądkowo-jelitowe, a większość z nich miała łagodne lub umiarkowane nasilenie - co zresztą jest charakterystyczne dla analogów GLP-1.

Wykazano zatem, że tirzepatyd posiada duży potencjał także w leczeniu MASH. Trwają badania na szerszą skalę, których wyniki dostarczą większej liczby danych  “za” lub “przeciw” rejestracji w tym wskazaniu.

 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.