Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zabiegi chirurgii bariatrycznej oznaczają poprawę stanu osób otyłych z MAFLD

Źródło: Meneses D , Olveira A, Corripio R , Méndez MC, Romero M, Calvo-Viñuelas I et. al The Benefit of Bariatric Surgery on Histological Features of Metabolic Associated Fatty Liver Disease Assessed Through Noninvasive Methods. Obes Surg. 2022 Jun 14. doi: 10.1007/s11695-022-06153-2
Autor: Iwona Konarska |Data: 19.07.2022
 
 
U pacjentów z otyłością i otyłością olbrzymią często występuje metabolicznie zależna stłuszczeniowa choroba wątroby (MAFLD) i stłuszczeniowe zapalenie wątroby. Jedną z metod zapobiegania otyłości, mającą wpływ także na stan pacjentów z MAFLD, są zabiegi chirurgii bariatrycznej (BS).
Zespół naukowców i klinicystów hiszpańskich przebadał wpływ BS na MAFLD, używając kryteriów histologicznych i biochemicznych.

Przebadano 52 pacjentów poddanych BS. Oceny ryzyka zwłóknienia nieinwazyjnego (NIFRS) wraz z parametrami antropometrycznymi, klinicznymi i biochemicznymi przeprowadzono przed zabiegiem i 12 miesięcy po nim.

Biopsję wątroby wykonano u wszystkich pacjentów na początku badania (biopsja klinowa) i u osób z rozpoznaniem stłuszczeniowego zapalenia wątroby powtórzono po 12 miesiącach (przezskórne cięcie tru-cut). Wynikiem pierwszorzędowym była zmiana stopnia zwłóknienia i stłuszczeniowego zapalenia wątroby oraz poprawa w zakresie MAFLD. Drugą co do ważności była zmiana punktacji w zakresie balonowania w biopsji, zapalenia zrazików, stłuszczenia i zwłóknienia.

W 12 miesięcy po BS stłuszczeniowe zapalenie wątroby ustąpiło w biopsjach rdzeniowych bez nasilenia zwłóknienia u 95,7 proc. osób (n = 21, 95 proc.), a u 13 (56,5 proc.) wykazano całkowite jego ustąpienie. Spośród 15 pacjentów ze zwłóknieniem na początku badania 13 (86,7 proc.) wykazało poprawę, a u 12 nastąpiło ustąpienie zwłóknienia. Poprawiły się wartości transaminaz, ale jedynie gamma-glutamylotransferaza (GGT) wykazywała istotność statystyczną. Wśród NIFRS, skala zwłóknienia NAFLD (NFS) i skala zwłóknienia Hepamet (HFS) wykazały znaczną poprawę.

Według klinicystów hiszpańskich oznacza to, że zabiegi chirurgii bariatrycznej poprawiają stan pacjentów z MAFLD oraz powodują poprawę lub ustąpienie w przypadku stłuszczeniowego zapalenia wątroby i zwłóknienia u pacjentów z otyłością. NIFRS, zwłaszcza NFS i HFS, oraz poziomy GGT mogą być wykorzystane jako wskaźniki powrotu właściwej funkcji wątroby po zabiegu chirurgii bariatrycznej.

Opracowanie: Marek Meissner
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.