Zastosowanie MRI z hepatotropowym środkiem kontrastowym w ocenie funkcji wątroby u pacjentów z marskością

Udostępnij:
Badanie przeprowadzone na 126 chorych potwierdza, że rezonans magnetyczny ze środkiem kontrastowym (kwas gadoksetowy) może być dobrym narzędziem klinicznym do nieinwazyjnej oceny funkcji wątroby u pacjentów z marskością. Wyniki tego badania korelują z oceną stopnia uszkodzenia wątroby na podstawie skali Childa-Pugha.
Marskość wątroby, będąca zejściem wielu przewlekłych chorób tego narządu, jest jedną z głównych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. Biopsja wątroby, która jest uważana za złoty standard w rozpoznawaniu marskości, wiąże się z wieloma powikłaniami, dlatego ostatnio podkreśla się rosnącą rolę rezonansu magnetycznego (magnetic resonance imaging – MRI) w diagnostyce.

Celem badania, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Medical Studies/Studia Medyczne”, było określenie skuteczności MRI wątroby wzmocnionego kwasem gadoksetowym (Gd-EOB-DTPA) w ocenie jej funkcji u pacjentów z marskością w odniesieniu do klinicznej skali Childa-Pugha.

Do badania włączono 126 pacjentów, u których w latach 2013–2016 wykonano MRI wątroby z hepatotropowym środkiem kontrastującym. Grupa badana składała się z 94 pacjentów z klinicznie rozpoznaną marskością, których podzielono na 3 podgrupy w zależności od stopnia ciężkości uszkodzenia wątroby, używając do tego skali Childa-Pugha. Grupę kontrolną stanowiło 32 pacjentów bez klinicznych wykładników marskości. Następnie dokonano analizy badań MRI wątroby z obliczeniem parametrów określających stopień wzmocnienia pokontrastowego (contrast enhancement index – CEI, contrast enhancement ratio – CER, liver-to-muscle ratio – LMR, liver-to-spleen ratio – LSR).

Średnie wartości wszystkich czterech parametrów były istotnie niższe u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim upośledzeniem czynności wątroby (klasa B i C wg skali Childa-Pugha) niż u pacjentów z łagodnym uszkodzeniem (klasa A wg skali Childa-Pugha). Spośród wszystkich ocenianych parametrów wzmocnienia CER oraz LMR wykazały najwyższą korelację ze stopniem uszkodzenia wątroby ocenianym na podstawie skali Childa-Pugha (r = –0,57 i r = –0,58), natomiast najsłabszą korelację zaobserwowano dla LSR (r = –0,22).

Rezonans magnetyczny wątroby z hepatotropowym środkiem kontrastowym może być dobrym narzędziem klinicznym do nieinwazyjnej oceny funkcji wątroby u pacjentów z marskością.

Pełna treść artykułu: Łukasz Wypchło, Jakub Jaskólski, Dorota Zarębska-Michaluk, Ewa Stochmal, Piotr Stępień, Andrzej Cieszanowski. Gadolinium-ethoxybenzyl-diethylenetriamine (Gd-EOB-DTPA)- enhanced magnetic resonance imaging with various enhancement ratios: a correlation with clinical assessment of liver function using the Child-Pugh scoring system. Medical Studies/Studia Medyczne 2021; 37 (4): 279-287.
 
Patronat naukowy Akademii:

Polska Grupa Ekspertów NAFLD
Przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
 
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.