„Badanie Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy Seksualność Polaków 2011”

Udostępnij:
Od sześciu lat czekaliśmy na reprezentatywne badania seksualności Polaków
w wieku reprodukcyjnym. Kolejne badania profesora Izdebskiego, jedynego Polaka, który jest stałym współpracownikiem Naukowego Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinsey’a na Uniwersytecie Indiana
w USA, zrealizowane na ogólnopolskiej próbie badawczej osób w wieku 15-59 lat wypełniają lukę w naszej wiedzy w tym zakresie. Ogrom materiału badawczego sprawia, że nie sposób zaprezentować wszystkich, nawet najważniejszych danych. Będą one wymagały ponadto pogłębionej interpretacji. Pierwszą okazją do tego stanie się IV Ogólnopolska Debata o Zdrowiu Seksualnym, która odbędzie się w Warszawie 23 listopada 2011 roku. Badanie zostało sfinansowane przez największą polską firmę farmaceutyczną Polpharma, która od 2008 roku prowadzi Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego (OPZS), mający na celu edukację Polaków w zakresie zdrowia seksualnego.
Informacje o badaniu

„Badanie Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy Seksualność Polaków 2011” zostało zrealizowane w 2011 roku przez TNS OBOP. Celem badania była analiza zwyczajów seksualnych oraz zdrowia seksualnego Polaków. Badanie ma charakter ilościowy, a jego wyniki charakteryzują populację mieszkańców Polski w wieku 15-59. Wyniki prezentowane są w dwóch głównych przekrojach 15-49 lat oraz 15-59 lat. Większość prezentowanych danych dotyczy pierwszego przekroju, gdyż analiza dla grupy 15-49 lat daje możliwość samodzielnego porównywania danych z wynikami wcześniejszych badań seksualności Polaków zrealizowanych przez Zbigniewa Izdebskiego w latach 1997, 2001
i 2005 w oparciu o tę samą metodologię na reprezentatywnych próbach osób w wieku reprodukcyjnym. Wyjątkiem są wyniki badań dotyczące zdrowia seksualnego. Ze względu na specyfikę problematyki, uwzględniono w nim odpowiedzi wszystkich, także najstarszych w próbie respondentów (50-59 lat).

Wybrane wyniki badania

Zadowolenie z życia seksualnego
Z badań wynika, że aż 68% Polaków jest zadowolonych ze swojego życia seksualnego,
a tylko 9% niezadowolonych. Co ciekawe kobiety i mężczyźni udzielali bardzo zbliżonych odpowiedzi na to pytanie.

Zachowania seksualne Polaków
Średni wiek inicjacji seksualnej u mężczyzn wynosi 18,1, a wśród kobiet 18,7. Wiek inicjacji stopniowo obniża się – w 1997 roku wynosił 18,4 u mężczyzn i 19,3 u kobiet (choć od poprzedniej edycji badań z 2005 roku, u mężczyzn nie odnotowano zmiany).
Polacy deklarują, że ich średnia liczba partnerów seksualnych w życiu wynosi 4,28,
a średnia liczba stałych związków (trwających ponad 6 miesięcy) 2.
Średnia długość aktu seksualnego (od gry wstępnej, do zakończenia stosunku) wynosi 28 minut, a długość stosunku seksualnego (od wprowadzenia penisa do pochwy): 13,88 minut.
71% Polaków w wieku 15-49, współżyje przynajmniej raz w tygodniu, z czego 43% mężczyzn i 38% kobiet 2-3 razy w tygodniu, a 5% mężczyzn i 4% kobiet codziennie.
52% Polaków (15-49) uprawiało kiedykolwiek seks oralny, a 15% seks analny.

Opinie na temat homoseksualizmu
25% Polaków uważa, że kontakty seksualne wśród osób tej samej płci są czymś normalnym, nie ma w nich nic złego.
48% Polaków deklaruje, że nie ma nic przeciwko osobom homoseksualnym, ale nie uważa, że to jest czymś naturalnym.
Aż 35% Polaków (15-49) uważa, że osoby odczuwające pociąg seksualny do swojej własnej płci powinny zrobić wszystko, żeby zmienić swoje upodobania, wyleczyć się.
32% respondentów uważa, że osoby homoseksualne powinny mieć możliwość zalegalizowania związku. 42% uważa, że powinny mieć możliwość wspólnego rozliczania podatkowego, a 38% opowiada się za tym, aby osoby homoseksualne miały możliwość przejmowania po partnerze uprawnień społecznych – rent, emerytur, uprawnień branżowych. 39% badanych zgadza się z twierdzeniem, że osoby homoseksualne powinny mieć możliwość dziedziczenia na zasadach osób z najbliższej rodziny.

Relacje w związkach
22% Polaków (15-49) żyje w związkach nieformalnych. 28% tych osób deklaruje, że
w najbliższym czasie planuje zawrzeć związek małżeński ze swoim partnerem. 26% osób mówi, że ślub nie jest potrzebny, by być z kimś kogo kochamy, 21% uważa, że ślub nie gwarantuje trwałości związku. Tyle samo jako powód życia w związku nieformalnym podaje zbyt młody wiek.

31% Polaków (15-49) żyje w pojedynkę. Aż 56% z nich jako powód podaje to, że nie ma w ich otoczeniu odpowiedniej osoby, którą chcieliby wybrać na partnera. 30% woli żyć
w pojedynkę, a 12% potrzebuje dużej niezależności i swobody. 11% ma problem
z dłuższym wytrwaniem w związku. 10% ma negatywne doświadczenia z poprzednich związków, a 9% deklaruje duże zaangażowanie w rozwój zawodowy i brak czasu na życie prywatne.

46% badanych pozostaje w związku małżeńskim.

Seks a internet
49% mężczyzn i 27% kobiet poszukiwało w internecie materiałów o treści erotycznej. 10% Polaków uprawiało seks w realu z osobą poznaną w Internecie, 5% uprawiało seks wirtualny.

Ryzykowne zachowania seksualne
Seks poza stałym związkiem, przynajmniej raz, uprawiało 21% mężczyzn i 12% kobiet.
Z płatnych usług seksualnych korzystało 14% mężczyzn i mniej niż 0,5% kobiet.

Antykoncepcja
Większość Polaków (15-49) w ciągu ostatnich 12 miesięcy stosowała jakieś metody zapobiegania ciąży w czasie współżycia seksualnego. Najczęściej stosowanymi metodami są prezerwatywa (66%), tabletki antykoncepcyjne (30%) stosunek przerywany (21%)
i kalendarzyk małżeński (13%)

Zdrowie seksualne
56% Polaków (15-59) w swym życiu napotkało przeszkody, które utrudniły im odbycie stosunku. Najczęściej podawane powody to: zmęczenie, stres (26%), obawa przed niechcianą ciążą (25%), choroba, złe samopoczucie (13%). 9% respondentów obawiała się, że nie sprawdzi się w seksie, a 8% obawiała się, że ich ciało nie jest atrakcyjne.
Zaburzenia erekcji występują u 5% mężczyzn w wieku 25-29 lat, u 4% mężczyzn
w wieku 30-49 lat i u 11% mężczyzn w wieku 50-59 lat.

Badania profilaktyczne
85% mężczyzn w przedziale wiekowym 15-59 nigdy nie wykonuje badań prostaty.
Aż 64% mężczyzn w wieku 50-59 nigdy nie robiło badania prostaty.

56% kobiet w tym samym przedziale wiekowym odwiedza ginekologa przynajmniej raz do roku. 55% bada piersi (samodzielnie lub u lekarza), a cytologię raz w roku wykonuje 42% kobiet. Aż 59% kobiet w wieku 15-59 nigdy nie wykonuje badania USG piersi. Tyle samo kobiet nie wykonuje mammografii.

HIV/AIDS
9% Polaków wykonało chociaż raz w życiu test na HIV/AIDS. W ostatnich latach zwiększyła się liczba kobiet, które poddały się tym badaniom z 5% w 2005 roku do 9%
w 2011. Liczba mężczyzn w zasadzie nie zwiększyła się - w 2005 roku wynosiła 8%,
a w 2011 roku 9%. Niekorzystne zmiany obserwujemy w stosunku badanych do osób żyjących z HIV/AIDS. Do 73% (z 80,2% w 2005 roku), zmniejszył się odsetek respondentów deklarujących, że podjęłoby się opieki nad członkiem rodziny, gdyby zachorował na AIDS. Zmniejszyła się aprobata dla zachowania w tajemnicy statusu serologicznego osoby żyjącej z HIV/AIDS (z 52,5 % do 37%).

Opinie na temat życia seksualnego
88% Polaków uważa, że w szkołach powinno się prowadzić zajęcia z zakresu wychowania seksualnego, w tym 84% mężczyzn i 92% kobiet.
Seks odgrywa istotną rolę w życiu 57% Polaków w wieku 15-49 lat. Jest to istotna sfera dla 63% mężczyzn i 50% kobiet.


Wyniki raportu są możliwe do wykorzystania pod warunkiem wskazania źródła: „Badanie Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy Seksualność Polaków 2011”.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.