Wyślij
Udostępnij:
 
 

Aneta Zawistowska o roli funduszu prewencyjnego TUW PZUW w podnoszeniu jakości usług medycznych

Źródło: KL
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 13.12.2018
 
 
PZU SA i TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych to spółki z Grupy PZU, które działając na zasadach synergii zapewniają kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla placówek medycznych. – Ubezpieczamy ich majątek i odpowiedzialność cywilną - przyznaje Aneta Zawistowska, członek zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.
Artykuł Anety Zawistowskiej:
- Nasza współpraca z placówkami medycznymi opiera na założeniu, że nowoczesny zakład ubezpieczeń nie powinien skupiać się tylko na wypłacaniu odszkodowań, ale przede wszystkim brać aktywny udział z zarządzaniu ryzykiem klienta. Dlatego też strategia TUW PZUW polega na tym, że chcemy być bardziej opiekunem klienta, a nie tylko jego partnerem ubezpieczeniowym. Ta zasada przyświecała nam podczas tworzenia programów prewencyjnych podnoszących jakość świadczonych usług w placówkach medycznych. W realizacji postawionych celów wykorzystaliśmy fundusz prewencyjny, z którego w znacznej mierze finansowaliśmy zakup sprzętu medycznego. Tylko w bieżącym roku przekazaliśmy środki na zakup, między innymi, kardiografów, wózka anestezjologicznego, wideofiberoskopu intubacyjnego dla dzieci, specjalistycznych monitorów medycznych EIZO RADIFORCE, łóżka intensywnej terapii i wyposażenia do sal chorych.

Wśród wielu realizowanych zadań prewencyjnych na szczególną uwagę zasługują niestandardowe projekty w obszarach zdarzeń okołoporodowych, w których ryzyko wystąpienia szkód medycznych jest najwyższe. Przypadki te, na szczęście nie są częste, ale są niezwykle tragiczne dla rodziców, noworodka oraz personelu medycznego uczestniczącego w zdarzeniu. Mając to na uwadze, jesteśmy dumni, że Grupa PZU jest partnerem otwartego przed kilkoma dniami Centrum Symulacji Położniczych "Bezpieczny Poród" Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki środkom z funduszów prewencyjnych TUW PZUW i PZU Życie możliwe było zbudowanie Centrum oraz wyposażenie go w najnowocześniejsze w skali światowej fantomy porodowe i noworodkowe przeznaczone do ćwiczeń procedur medycznych dla porodów powikłanych, takich jak np. dystocja barkowa, porody miednicowe, porody zabiegowe z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego. Przed rokiem w ramach programu „Bezpieczny Poród” kupiliśmy też aparat USG służący do śródporodowego monitorowania stanu zdrowia rodzącego się dziecka. Z podarunku, sfinansowanego z funduszu prewencyjnego TUW PZUW, korzystają pacjentki Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kolejnym przykładem współpracy ubezpieczyciela z placówkami medycznymi w zakresie zarządzania ryzykiem medycznym jest cykl bezpłatnych szkoleń dla placówek będących członkami TUW PZUW. Program, realizowany pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, opiera się na dwóch filarach, czyli na systemie identyfikacji ryzyka oraz systemie szkoleń dla personelu medycznego i osób zarządzających szpitalami. Pierwszym etapem jest identyfikacja ryzyka w szpitalach w postaci audytu medycznego przeprowadzonego przez specjalistów TUW PZUW, lekarzy posiadających doświadczenie zarówno kliniczne, jak i ubezpieczeniowe, którego wynikiem jest lista rekomendacji dla szpitala, których wdrożenie w bezpośredni sposób poprawi bezpieczeństwo leczonych pacjentów oraz zaplanowanie rodzaju i harmonogramu szkoleń dla personelu medycznego. Tematyka szkoleń ma ścisły związek z elementami wpływającymi na bezpieczeństwo pacjentów, takimi jak monitorowanie i zapobieganie zdarzeniom niepożądanym, komunikacja interpersonalna w relacjach personel medyczny–pacjent, przestrzeganie praw pacjentów oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej. Projekt finansowany jest z funduszu prewencyjnego TUW PZUW.

Ważnym elementem działań prewencyjnych jest również wdrożona w TUW PZUW proaktywna likwidacja szkód. Jest to model obsługi szkody, który z jednej strony ma zapewnić ubezpieczonemu najpełniejszą ochronę ubezpieczeniową, a z drugiej doprowadzić do zaspokojenia roszczeń poszkodowanych w ramach ugody zawartej na etapie przedsądowym. Na polskim rynku ubezpieczeniowym jesteśmy jedynym zakładem ubezpieczeń stosującym taki model obsługi roszczeń z zakresu OC podmiotów leczniczych.

Oprócz realizowanych programów prewencyjnych, eksperci TUW PZUW chętnie dzielą się wiedzą podczas sympozjów, konferencji i spotkań z przedstawicielami branży medycznej. W ostatnim roku byliśmy obecni merytorycznie na najważniejszych branżowych wydarzeniach, w tym, między innymi, konferencji "Hospital & Healthcare Management", Kongresie Wyzwań Zdrowotnych i Europejskim Kongresie Gospodarczym.

Przeczytaj także: "Aneta Zawistowska: Gwarantujemy naszym członkom spokój", "Piotr Daniluk o profesjonalny pakiecie szkoleniowym oferowanym przez TUW PZUW", "Paweł Rychlewski wyjaśnia, czym jest proaktywna likwidacja szkód oferowana przez TUW PZUW" i "Rafał Kiliński wręczył certyfikat „Dobre Relacje z Pacjentem”.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe