123RF

Lista rankingowa realizacji badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości po protestach

Udostępnij:

Zastępca prezesa Agencji Badań Medycznych do spraw finansowania badań dr n. med. Rafał Staszewski zatwierdził listę rankingową zawierającą wyniki konkursu otwartego na realizację badań epidemiologicznych dotyczących wielochorobowości (ABM/2023/3) po uwzględnieniu procedury odwoławczej.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej rekomendację do dofinansowania w konkursie otrzymało 10 projektów, dla których łączna kwota dofinansowania wynosi 254 665 659,01 zł.

Nabór wniosków trwał od 16 maja 2023 r. do 18 września 2023 r. W konkursie wpłynęło 61 wniosków o łącznej wartości projektów 1 675 676 257,11 zł. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 58 wniosków.

Udostępniamy listę rankingową po protestach i procedurze odwoławczej.
Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.