Wyślij
Udostępnij:
 
 

Co będzie wolno wojewodzie? Zaopiniować nowe inwestycje w zdrowiu

Źródło: KL, Sejm
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 14.07.2016
 
 
Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowelizacja wprowadza IOWISZ, czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, i oznacza, że wojewodowie będą opiniować wnioski dotyczące nowych inwestycji w zdrowiu.
Celem projektu ustawy jest zapewnienie przejrzystego procesu wydawania opinii o celowości inwestycji przez wojewodę oraz ministra zdrowia, które będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju ochrony zdrowia w Polsce. Opinie wojewodów będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich i przy kontraktowaniu świadczeń przez NFZ. W konkursach premiowane będą te placówki, które na etapie inwestycji uzyskały pozytywną opinię wojewody.

- Ze względu na szerokie zastosowanie w systemie, opinie te muszą być oparte na racjonalnych przesłankach i w sposób rzeczywisty odpowiadać na istniejące potrzeby zdrowotne. Konieczne jest uniknięcie nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych przez tworzenie zasobów nieadekwatnych w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców na tym obszarze. Stąd też będą one wydawane przez wojewodów z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych, priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą - czytamy w uzasadnieniu do rządowe projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt trafił do pierwszego czytania w sejmowej Komisji Zdrowia.

Szczegóły nowelizacji można przeczytać na stronie Sejmu w zakładce: "Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw".
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.