123RF

Co z kryterium dochodowym?

Udostępnij:

Osoby z niepełnosprawnością to jedyna grupa w Polsce, która otrzymuje 500 zł pomocy uwarunkowane kryterium dochodowym. Czy w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej planują likwidację tego wymogu?   

– Do mojego biura zgłaszają się osoby niepełnosprawne, ich rodzice lub opiekunowie z prośbą o pomoc w sprawie likwidacji kryterium dochodowego wymaganego przy ubieganiu się o świadczenie uzupełniające dla osób z niepełnosprawnościami – napisała w interpelacji do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwona Hartwich z Koalicji Obywatelskiej.

Osoby z niepełnosprawnością to jedyna grupa w Polsce, która otrzymuje 500 zł pomocy uwarunkowane kryterium dochodowym.

Posłanka spytała minister, czy planowane jest zlikwidowanie kryterium dochodowego warunkującego uzyskanie świadczenia uzupełniającego dla osób z niepełnosprawnościami.

Co z likwidacją kryterium dochodowego?
Odpowiedzi udzielił Łukasz Krasoń, sekretarz stanu w MRPiPS.

– Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla osób z niepełnosprawnością), o którym mowa w ustawie z 31 lipca 2019 r.,  jest skierowane do osób dorosłych, które – ze względu na naruszenie sprawności organizmu – są całkowicie zależne od wsparcia ze strony najbliższych oraz otoczenia, w tym instytucjonalnego, co potwierdza posiadane przez nie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez właściwy organ (ZUS, KRUS, MON, MSWiA lub Służbę Więzienną) – tłumaczył.

– Powyższa ustawa określa także kwotę miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego, która jest stale waloryzowana w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dodał.

Zgodnie z nimi, wraz z podwyższeniem emerytur i rent w ramach waloryzacji – od 1 marca każdego roku – wzrasta analogicznie kwota miesięcznego progu uprawniającego do świadczenia uzupełniającego. Wysokość progu uprawniającego do ww. świadczenia wzrosła od wejścia w życie ustawy (2019 r.) z 1600,00 zł brutto do 2419,33 zł brutto (w 2024 r.).

– Nadmieniam, że intencją ustawodawcy przy wprowadzaniu do obiegu prawnego przedmiotowej ustawy – w brzmieniu uchwalonym przez Sejm RP – było stworzenie ram prawnych umożliwiających wsparcie osób najbardziej potrzebujących. Pomoc państwa winna być bowiem kierowana w pierwszej kolejności do osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym, a do takich niewątpliwie należą osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, posiadające niski status materialny – zaznaczył Łukasz Krasoń, zapewniając też, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nieustannie są podejmowane działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Dodał jednak, że obecnie nie są planowane prace legislacyjne związane z likwidacją progu. 

Udostępniamy odpowiedź na interpelację.Przeczytaj także: „Lista niekompetencji”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.