Wyślij
Udostępnij:
 
 

Co zapisali na liście refundacyjnej?

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Autor: Krystian Lurka |Data: 23.10.2019
 
 
Na listopadowej liście leków refundowanych znalazło się 76 nowych produktów, między innymi flozyny dla chorych na cukrzycę, nowe leki stosowane w raku jelita grubego, osteoporozie i stwardnieniu rozsianym, a także w przewlekłej białaczce limfocytowej, hipercholesterolemii rodzinnej i u osób zmagających się z chorobą Leśniewskiego-Crohna.
Chorzy na cukrzycę typu 2 będą mogli skorzystać z nowych opcji lekowych, czyli flozyn: Forxiga (dapagliflozyna), Jardiance (empagliflozyna) oraz Invokana (kanagliflozyna). Wskazaniem do stosowania jest cukrzyca typu 2 u pacjentów przed włączeniem insuliny leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od minimalnie sześciu miesięcy z HbA1c mniejszym lub równy 8 proc. oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:
- potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa,
- uszkodzenie innych narządów objawiające się przez białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię,
- obecność trzech lub więcej głównych czynników ryzyka, to jest więcej niż 55 lat dla mężczyzn, więcej niż 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu i otyłość.

Pacjenci z rakiem jelita grubego dzięki refundacji Lonsurf (triflurydyna w skojarzeniu z typiracylem) będą mieli szansę na zdecydowaną poprawę w leczeniu tej choroby. Lek jest stosowany w trzeciej i czwartej linii leczenia raka jelita grubego.

Zmieniono też leczenie dla pacjentów z osteoporozą. Prolia (denosumabum) będzie refundowana dla kobiet po 60 roku życia z osteoporozą pomenopauzalną i mężczyzn w wieku powyżej 60 lat, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania po złamaniu osteoporotycznym lub po badania densytomytrycznym z wynikiem większym lub równym -2,5.

W przypadku leczenia raka piersi pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultanta krajowego ds. onkologii klinicznej poskutkowała połączeniem dwóch programów lekowych w raku piersi „Leczenie raka piersi” oraz „Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem”.

Dwa leki trafiły do programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego”. Ocrevus (okrelizumab) i Mavenclad (kladrybina) w drugiej linii leczenia stwardnienia rozsianego. Refundacja leku Ocrevus dotyczy również pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.

Na liście znalazł się również lek Venclyxto (wenetoklaks) w skojarzeniu z rytuksymabem w terapii chorych bez i z delecją 17p lub/i mutacją TP53 w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem”.

Listopadowa lista to także zmiany w terapii chorób rzadkich. Do refundacji wszedł lek Entyvio (wedolizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie choroby Leśniowskiego Crohna” jako kolejna opcja terapeutyczna.

Program „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej” został wzbogacony o lek Repatha (ewolokumab) jako kolejny inhibitor PCSK9.

Zmiany dotyczą również alergików i astmatyków. Od listopada wprowadzono na listę leczenie Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego) do leczenia podtrzymującego. Lek będzie dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń. Nowe opakowanie zawiera dwie fiolki, dzięki którym leczenie może starczyć nawet na rok.

W ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej (ICD-10 J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (ICD-10 J82)” do refundacji wszedł Fasenra (benralizumabum).

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe