Czekamy na projekt nowej ustawy o POZ

Redaktor: Tomasz Kotliński
|
Źródło: TK, rpo.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu przekazał informacje o nieskutecznym działaniu podstawowej opieki zdrowotnej. Minister zdrowia odpowiedział i poinformował, że opracowany zostanie projekt założeń nowej ustawy o POZ.
Na początku stycznia powołano zespół, który zajmuje się przygotowaniem założeń do projektu ustawy. W ciągu kilku miesięcy poznamy efekty prac zespołu.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu zaznaczył, że podstawowa opieka zdrowotna nie działa skutecznie. Reforma z 1999 roku miała przebudować system ochrony zdrowia. Podstawowa opieka zdrowotna miała stać się filarem systemu. Priorytetowo miały być traktowane działania promujące zdrowie, zapobiegające chorobom.

Rzecznik podkreślił, że w podstawowej opiece zdrowotnej brakuje konsekwentnie prowadzonej profilaktyki. W połowie skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli podmiotów, podstawowa opieka zdrowotna nie spełniała wyznaczonej jej roli. Rzecznik skierował wystąpienie do ministra zdrowia o przedstawienie stanowiska i przekazanie informacji o planowanych działaniach resortu zdrowia.

Minister zdrowia odpowiadając poinformował, że podziela opinię Rzecznika. Wskazał na potrzebę zmian w systemie opieki zdrowotnej. Powołał zespół, który ma zająć się wprowadzaniem zmian.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.