Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Czy nowa ustawa o szpitalnictwie uzdrowi system?

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 21.03.2022
 
 
Związek Powiatów Polskich publikuje analizę Bernadety Skóbel i Katarzyny Sekuły pod tytułem „Czy planowana ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa uzdrowi system ochrony zdrowia w Polsce?”. Autorki – na podstawie danych ze sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych i z OECD – starają się odpowiedzieć na tytułowe pytanie.
– Tytuł analizy nie jest przypadkowy. System ochrony zdrowia w Polsce boryka się z ogromnymi problemami związanymi z niedostatecznym finansowaniem, brakami kadrowymi, a także niestabilnościami w sferze prawno-organizacyjnej. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia dotyczy tylko jednego elementu systemu, czyli szpitalnictwa – i to w bardzo wąskim wymiarze, bo tylko w wymiarze zarządczym. Tymczasem, jeśli w dobrej kondycji finansowej jest relatywnie niewielka grupa podmiotów, a nakłady na zdrowie w Polsce są mniejsze od wydatków, jakie na ochronę zdrowia przeznaczają inne państwa europejskie – to pytanie postawione w tytule analizy jest pierwszym, jakie powinni sobie stawiać parlamentarzyści, którzy ostatecznie zdecydują o tym, czy proponowane regulacje uchwalić – piszą we wstępie autorki dokumentu: kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP Bernadeta Skóbel oraz specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP Katarzyna Sekuła.

Publikujemy raport w całości.Prezentację można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając ją po kliknięciu: Czy planowana ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa uzdrowi system ochrony zdrowia w Polsce?.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Przeczytaj także: „Projekt destabilizacji szpitalnictwa”, „Pieniądze na oddłużenie szpitali, a nie na ARS”, „Kontrola dyrektora”, „Projekt bez nadziei” i „Projekt ustawy – ważne zmiany w szpitalnictwie”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.