Archiwum

Dlaczego chirurżka podnosi ciśnienie?

Udostępnij:
– Można odnieść wrażenie, że feminatywy są w ostatnim czasie tematem bardziej społecznym niż lingwistycznym. W przestrzeni medialnej toczy się dyskusja, w której sprawy języka przeplatają się z uwagami natury społecznej i ideologicznej – zauważa Marta Chojnacka-Kuraś z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Komentarz dr Marty Chojnackiej-Kuraś z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego:
Niektóre żeńskie nazwy zawodów i funkcji podnoszą Polakom ciśnienie. Dlaczego rzeczowniki lekarka, laborantka, rehabiltantka czy dentystka nie budzą wątpliwości (nawet więcej – pewnie dziwiłyby nas w wersji męskoosobowej, np. „przekaż to naszej laborant” czy „chodzę do świetnej rehabilitant”), ale onkolożka, kardiolożka czy chirurżka już nie wszystkim się podobają? Przypomnijmy może najczęstsze argumenty wymieniane przez osoby nieprzychylne (niektórym) feminatywom i rozważmy „gatunkowy ciężar” tych zastrzeżeń.

Po pierwsze – „Są trudne do wymówienia (np. architektka), bo zawierają zbitkę kilku spółgłosek”. Jednak problem nie jest już tak dotkliwy w wyrazach: różdżka, bezwzględny czy znawstwo.

Po drugie – „Brzmią jak istniejące już słowa o innym znaczeniu (np. pilotka)”. Przy czym wieloznaczność takich wyrazów, jak aparat (fotograficzny czy na zęby?) lub zawód (medyczny czy miłosny?), nie stanowi już większego wyzwania.

Po trzecie – „Brzmią brzydko, niepoważnie, kojarzą się z czymś małym (np. laryngolożka brzmi jak matrioszka)”. Na te asocjacje nic nie poradzimy (każdemu może się coś z czymś skojarzyć), a z argumentami estetycznymi trudno się dyskutuje.

Po czwarte – „Nie nobilitują kobiet na danym stanowisku (np. pani docent brzmi dostojniej niż docentka)”. To już poważniejsze zastrzeżenie natury stylistycznej, związane z dość powszechnym przekonaniem, że nazwa męskoosobowa wyraża większy prestiż. Ciekawe jest jednak to, że nazwy typu: docentka, magistra farmacji, doktorka prawa, weterynarka 100 lat temu były neutralnymi odpowiednikami nazw męskich. Dopiero w drugiej połowie XX w. utrwaliło się znaczenie generyczne rzeczowników męskoosobowych, czyli ich odniesienie do wszystkich osób, niezależnie od płci (np. karta pacjenta, dzienniczek ucznia), oraz pojawiło się to właśnie poczucie, że użycie nazw męskoosobowych (ze słowem pani i żeńską składnią) dodaje powagi kobietom na wysokich i uznanych społecznie stanowiskach (np. „rozmawialiśmy z naszą profesor”, „dzień dobry, pani ordynator”).

Po piąte – „Są niepoprawne językowo (np. magistra, chirurżka, chirurgini), to błędy, takie potworki, zupełnie niepotrzebne”. Otóż nie: zarówno chirurżka (nawet chirurgini), jak i magistra są zbudowane zgodnie z modelami słowotwórczymi języka polskiego i realizują czyjeś potrzeby. Wyraz chirurżka reprezentuje najpowszechniejszy model z sufiksem -ka (jak lekarka), chirurgini ma sufiks -yni/-ini (jak niekontrowersyjne: znawczyni czy bogini), magistra zaś powstała przez zmianę wzorca odmiany z męskiej na żeńską z -a w mianowniku (podobnie jak: przewodnicząca [o odmianie przymiotnikowej] czy markiza [ale nie ta w oknach]). Ten ostatni model jest w polszczyźnie zdecydowanie mniej produktywny, przez co nie jesteśmy z nim osłuchani.

I chyba o to właśnie chodzi – o zderzenie z czymś nowym, co swoją formą rozbija dotychczasowy porządek. Słowa pielęgniarka, salowa i położna przyjmujemy bez zastrzeżeń, bo mamy poczucie, że one były zawsze, jesteśmy przyzwyczajeni do ich brzmienia i do tego, że nazywają zawody „typowo kobiece” (i kojarzone z niższym prestiżem). Jednak część kobiet z wykształceniem medycznym (por.: „Polki w medycynie”) ma poczucie „przezroczystości” i dyskryminacji w swoim zawodowym środowisku. Dla nich świadome użycie feminatywów, zbudowanych tak, jak na to pozwala polszczyzna, jest formą wyrażenia siebie i swoich potrzeb (robią to dla kogoś, a nie przeciwko komuś). Odbiorcy zaś (poruszeni zaskakującą formą) mają szansę (jeśli zechcą) dostrzec kryjące się za słowami motywacje i problemy społeczne.

Tekst opublikowano w Miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie „Puls” 12/2022.

Przeczytaj także: „O feminatywach”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.