iStock

Dodatkowe dziedziny i więcej pacjentów – zmiany w stażu

Udostępnij:
Opublikowano nowe rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy – zapisano w nim dwie nowości.
Pierwszą z nich jest uwzględnienie w programie stażu – przeznaczonym wyłącznie dla lekarzy – części personalizowanej, podczas której lekarze będą mogli wybrać sobie dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy interesujące go dziedziny medycyny, nie więcej niż w trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

– Intencją wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, w celu podjęcia w przyszłości świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej – podkreślono w uzasadnieniu.

Drugą – zrezygnowano z przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia maksymalnie pięciu pacjentów.

– To daje możliwość zapoznania stażysty z pełnym zakresem świadczeń realizowanych w ramach danej części stażu – wyjaśniono.

Udostępniamy dokument w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Rozporządzenie ministra zdrowia z 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Przeczytaj także: „W oparach absurdu”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.