Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Dofinansowanie laptopa – i nie tylko

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 14.04.2021
 
 
Opublikowano zarządzenie sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej – wynika z niego, że dopłaty będzie można uzyskać na zakup między innymi komputerów stacjonarnych, laptopów, serwerów, routerów, skanerów i oprogramowania.
Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określa warunki udzielania i rozliczania dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców posiadających od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. umowy o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej. W uzasadnieniu poinformowano, że „wprowadzane rozwiązanie stanowi kontynuację działań związanych z dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej realizowanych w 2020 r. na podstawie zarządzenia nr 27/2020/DEF prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 28 lutego 2020 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionego zarządzeniem nr 35/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 12 marca 2020 r.”.

Co może być objęte dofinansowaniem? Wyjaśniono, że „poniesione od dnia wejścia w życie zarządzenia do 31 grudnia 2021 r. przez uprawnionego świadczeniodawcę wydatki na nabycie urządzeń informatycznych, oprogramowania lub usług do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej”. W zarządzeniu „w celu doprecyzowania i przedmiotu dofinansowania i wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych przedstawiono wykaz urządzeń informatycznych, oprogramowania i usług objętych dofinansowaniem”:
– serwery,
– komputery stacjonarne,
– laptopy,
– routery,
– przełączniki sieciowe,
– urządzenia wielofunkcyjne – z funkcją skanowania,
– skanery,
– urządzenia do digitalizacji – inne niż tradycyjne skanery,
– urządzenia pamięci masowej,
– licencje na oprogramowanie narzędziowe,
– licencje na oprogramowanie do wirtualizacji,
– licencje na oprogramowanie biurowe,
– licencje na systemy operacyjne,
– usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania,
– usługi dostępu do aplikacji WEB,
– usługi szkoleniowe związane z wdrożeniem oprogramowania.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe