Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Dożylne wlewy witaminowe – czy są uzasadnione?

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 11.08.2022
 
 
W niektórych przypadkach podawanie dożylnych wlewów witaminowych nie narusza prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Pisze o tym Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
– Stosowanie wlewów dożylnych z preparatów witaminowych musi być zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Oznacza to, że powinno być zweryfikowane naukowo, skuteczne i bezpieczne w przypadku danego schorzenia. Aktualna wiedza medyczna opiera się na obiektywnych kryteriach, a nie na subiektywnych przekonaniach osoby, która udziela świadczeń zdrowotnych. Nie zależy też od przekonań samego pacjenta – stwierdza Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej.

– Stosowanie preparatów witaminowych oraz zawierających biopierwiastki w postaci wlewów dożylnych jest wskazane tylko w uzasadnionych przypadkach. Może to być na przykład stwierdzenie ciężkich niedoborów lub w sytuacja, w której podanie doustne preparatu jest niemożliwe, przeciwskazane lub utrudnione. Ze spraw prowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wynika jednak, że w pewnych grupach pacjentów placówki medyczne stosują te produkty niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną – czytamy w komunikacie. – Chodzi o osoby z zespołami zaburzonego wchłaniania z przewodu pokarmowego, ze stłuszczeniem wątroby, marskością wątroby, hiperamonemią, miażdżycą zarostową tętnic, stopą cukrzycową. Terapie dożylne wlewami witaminowymi są także stosowane w przypadku urazów oraz w celu uzupełniania niedoborów witaminowych (bez potwierdzenia tych niedoborów), jak również w profilaktyce i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, miażdżycy tętnic szyjnych, obwodowych i mózgowych, stanów po udarze mózgu oraz zatruć metalami ciężkimi – wyjaśnia BRPP.

– Podawanie dożylnych wlewów witaminowych bez naukowego potwierdzenia skuteczności tej terapii w konkretnych schorzeniach oraz bez uprzedniego wykonania odpowiedniej kwalifikacji lekarskiej i diagnostyki (w tym badań potwierdzających wystąpienie deficytu w zakresie substancji odżywczych, witamin i biopierwiastków, które są zawarte w ordynowanych pacjentom produktach leczniczych) narusza prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną – informuje BRPP.

Opinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w treści wyroku z 10 marca 2021 r. (VII SA/Wa 2249/20) stwierdza: „Zgodzić się również należy z Rzecznikiem, że skuteczność stosowanej przez skarżącego terapii nie zależy od oświadczeń pacjentów, wobec których była ona stosowana. Skuteczność terapii powinna być potwierdzona w przeprowadzonych badaniach klinicznych. (…) Skutkiem stosowania przez skarżącego wlewów (...) i preparatów witaminowych (tzw. terapii chelatowej) u pacjentów (...) było naruszenie przepisów art. 6 ust. 1 ustawy”.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Przeczytaj także: „Ile złożono wniosków o świadczenie kompensacyjne za NOP-y” i „Za co szpital nie może pobierać dodatkowych opłat?”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.