iStock

Dzień międzynarodowy – „Priorities and challenges in Polish and European drug policy” ►

Udostępnij:
17 maja, podczas pierwszej części konferencji „Priorities and challenges in Polish and European drug policy”, zagraniczni eksperci mówili o przejrzystości cen na rynkach europejskich, kłopotach z dostępem do terapii i leków po pandemii COVID-19 oraz o europejskich systemach opieki nad pacjentami z chorobami cywilizacyjnymi. Publikujemy nagranie wszystkich sesji.
Konferencję rozpoczął dr Włodzimierz Kubiak, jeden z gospodarzy pierwszego dnia, po nim głos zabrał prof. Walter Van Dyck z Vlerick Business School, Centrum Zarządzania Opieką Zdrowotną oraz Obszarem Zarządzania Technologią i Operacjami, założyciel Funduszu Strategii Leków Personalizowanych na Wydziale Nauk Farmaceutycznych KU Leuven w Belgii. Ekspert przedstawił sprawozdanie z projektu badawczego na temat przejrzystości cen leków w Europie.

Kolejny prelegent, Herb Riband, konsultant do spraw opieki zdrowotnej opartej na wartościach ze Szwajcarii i założyciel InnAxx Consulting, opisał problemy dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej po pandemii COVID-19. Szczególną uwagę zwrócił na marnotrawstwo w ochronie zdrowia.

W konferencji wzięła udział także Sarah Rickwood, wiceprezes IQVIA, międzynarodowej firmy obsługującej połączone branże technologii informatycznych i badań klinicznych. Ekspertka mówiła o europejskim rynku farmaceutycznym – między innymi o najlepiej sprzedających się lekach w UE.

Po części inauguracyjnej głos zabrał dr Andrzej Ryś, dyrektor do spraw systemów zdrowotnych, produktów medycznych i innowacji w Dyrekcji Generalnej do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej, lekarz specjalizujący się w radiologii i zdrowiu publicznym, założyciel i dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoim wystąpieniu przedstawił strategię farmaceutyczną dla Europy.

Kolejny panel, moderowany przez prof. Marcina Czecha, byłego wiceministra zdrowia i jednego z gospodarzy dnia międzynarodowego, dotyczył dostępu do leków w Europie. W sesji wzięli udział Sarah Garner ze Światowej Organizacji Zdrowia, prof. Zoltán Kaló z Semmelweis University na Węgrzech i Francis Arickx z National Institute For Health And Disability Insurance w Belgii.

Pierwszego dnia konferencji wystąpiła także Gabriele Grom, Head of Central European Task Force of EFPIA i Mid-Europe Public Policy Lead MSD, która podkreśliła, że „potrzebne są skoordynowane działania, mające na celu zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów”.

Ponadto rozmawiano o barierach w dostępie do innowacyjnych leków onkologicznych – panel moderował jeden z gospodarzy konferencji Krzysztof Łanda, a uczestniczyli w nim Natacha Bolaños z Lymphoma Coalition, Mihai Rotaru z EFPIA i prof. Lieven Annemans z Universiteit Gent w Belgii.

Mówiono także o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym w kontekście leków innowacyjnych – na ten temat dyskutowali Florian Boecker z SiriusPoint, Wojciech Dzieżyc z Meritum L.A. i Laven L.A. oraz Paul Vermeulen z MediGuide International.

Z kolei Nienke Feenstra, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma, wygłosiła wykład pod tytułem „Lecture: the road to partnership between the private and public sectors in drug policy”. O czym mówiła? – Pandemia pokazała, że powinniśmy dążyć do lepszej koordynacji leczenia i sięgać po rozwiązania z zakresu e-zdrowia, na przykład aplikacje wspierające telemonitoring i zbieranie wyników zgłaszanych przez pacjentów – powiedziała prezes Feenestra. – Czy system ochrony zdrowia, zapewniający Polakom dostęp do leczenia zgodnego z międzynarodowymi wytycznymi, to świat marzeń? Dziś tak. Jutro? To zależy od nas. Można to osiągnąć tylko dzięki współpracy wszystkich interesariuszy – dodała.

Swoją prezentację o tym, jak analizować zadłużenie pandemiczne w zakresie zdrowia przedstawił Jarosław Frąckowiak z PEX PharmaSequence.Program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia: termedia.pl/drugpolicy
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.