Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sejm

Głosowanie w sprawie minimalnego wynagrodzenia ►

Źródło: Sejm
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 23.06.2022
 
 
Posłowie odrzucili wszystkie poprawki zgłoszone przez senatorów do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Udostępniamy nagranie części posiedzenia dotyczącego nowych przepisów i przypominamy, jak wysokie zaproponowano wypłaty.
22 i 23 czerwca
Przypomnijmy – 22 czerwca posłowie z sejmowej Komisji Zdrowia rekomendowali odrzucenie wszystkich 22 poprawek Senatu do projektu zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Nie chcieli między innymi zaproponowanego zwiększenia o 0,25 współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych i zwiększenia wynagrodzeń pracownikom po miesiącu od podniesienia przez nich kwalifikacji, a nie raz w roku.

23 czerwca w Sejmie podczas głosowania nad ostateczną wersją przepisów większość parlamentarzystów opowiedziała się za przyjęciem ustawy w wersji przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia – a więc bez poprawek Senatu.

Jak przebiegało głosowanie?

Część posiedzenia dotyczących omawianych przepisów do obejrzenia poniżej.Szczegółowe wyniki głosowań są na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/sejm9/57.

Przepisami zatem zajmie się prezydent – dokument czeka na podpis.

Ile i komu
W ustawie zapisano, że najniższe wynagrodzenia w poszczególnych grupach zawodowych będą następujące [grupa zawodowa, współczynnik pracy, wynagrodzenie]:
– lekarz albo dentysta ze specjalizacją, 1,45, 8210,67 zł brutto,
– farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – 1,29, 7304,66 zł,
– lekarz albo dentysta bez specjalizacji, 1,19, 6738,41 zł,
– lekarz stażysta albo dentysta stażysta, 0,95, 5379,40 zł,
– farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim, a także pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia pierwszego stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją, 1,02, 5775,78 zł,
– fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka lub położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 0,94, 5322,78 zł,
– technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny, 0,86, 4869,78 zł,
– pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym, 1,0, 5662,53 zł,
– pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim, 0,78, 4416,77 zł,
– pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego, 0,65, 3680,64 zł.

W procedowanych przepisach zaproponowano, żeby nowa siatka płac zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej o procesie legislacyjnym opisywanych przepisów na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/sejm9/przebieg2268.

Przeczytaj także: „Co z senackimi poprawkami do ustawy o wynagrodzeniach minimalnych?”, „Projekt o płacach minimalnych z poprawkami Senatu” i „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.