123RF

Ile zarobią przy akredytacji?

Udostępnij:

Opublikowano rozporządzenie dotyczące wynagrodzeń pracowników związanych z Radą Akredytacyjną.

Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wysokości wynagrodzenia członków, wiceprzewodniczących i przewodniczącego Rady Akredytacyjnej.

Udostępniamy je w całości.Rada Akredytacyjna – po co i dlaczego
Członków Rady Akredytacyjnej powołuje i odwołuje minister zdrowia na sześcioletnią kadencję. W jej skład wchodzi trzynastu członków, w tym sześciu przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia i trzech wykonujących zawody medyczne spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy zawodowe zawodów medycznych.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna powołała członków rady pod koniec kwietnia.

Do zadań Rady Akredytacyjnej należą:

  • opracowywanie projektów standardów akredytacyjnych dla określonego rodzaju działalności leczniczej lub zakresu świadczeń oraz ich aktualizacja we współpracy z ośrodkiem akredytacyjnym,
  • przygotowywanie, na podstawie raportu z przeglądu akredytacyjnego, ministrowi zdrowia rekomendacji w sprawie udzielenia albo odmowy udzielenia akredytacji podmiotowi wnioskującemu o udzielenie akredytacji,
  • współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
  • propagowanie idei jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach powyższych zadań.

Przeczytaj także: „Przeszli przeglądy akredytacyjne, czekają na rekomendację”.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.