Wyślij
Udostępnij:
 
 

Jaki jest stan zdrowia Polaków według NATPOL 2011?

Redaktor: Agnieszka Katrynicz |Data: 14.09.2011
 
 
W Polsce, choroby układu krążenia stanowią istotny i wielowymiarowy problem: zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Są główną przyczyną przedwczesnej śmierci Polaków (poniżej 65 roku życia). Jak pokazują statystyki, choroby te powodują w naszym kraju 45% wszystkich zgonów. Każdego dnia z ich powodu umiera średnio 476 osób i co piąty zgon jest przedwczesny. Jest to znacznie więcej niż w krajach Europy Zachodniej.
Warto podkreślić, że po gwałtownym wzroście w latach 80. ub. wieku, począwszy od roku 1991 liczba zgonów spowodowanych tymi chorobami w Polsce stopniowo spada. Ten spadek umieralności z powodu chorób serca i naczyń jest główną przyczyną wydłużenia się w ostatnich dwóch dekadach przeciętnego czasu trwania życia w naszym kraju o około 4 lata.

Zakończone w 2011 roku kompleksowe analizy najlepszych polskich ośrodków naukowych wykazały, że zmniejszenie się liczby zgonów w Polsce spowodowanych „głównym zabójcą”, czyli chorobą niedokrwienną serca, dokonało się po 1990 roku w dużej mierze dzięki zmianom stylu życia Polaków, przede wszystkim diety i zmniejszeniu częstości palenia papierosów. Czynniki te odpowiadały łącznie za około 54% poprawy sytuacji. Ważną rolę odegrał również olbrzymi postęp w zakresie diagnostyki i terapii kardiologicznej. Był on w tym okresie jednym z najbardziej imponujących w Europie. Przyczynił się do zmniejszenia umieralności w prawie 40%.

Nie ulega więc wątpliwości, że na przeciętną długość życia Polaków bardzo istotny wpływ ma poziom cholesterolu, ciśnienia tętniczego, masy ciała, cukru oraz odsetka osób palących papierosy. Stan rozpowszechnienia tych czynników ryzyka zdefiniowany został na podstawie wyników badania NATPOL 2011. Autorzy badania odpowiadają na pytanie jaka część mieszkańców Polski w wieku od 18 do 79 lat posiada zaburzenia czynników ryzyka oraz czy w ostatniej dekadzie ilość tych zaburzeń uległa wzrostowi czy redukcji. Umożliwia to porównanie wyników badania NATPOL 2011 z rezultatami projektu NATPOL 2002.

W roku 2011 nastąpiło kilka korzystnych zmian:
• Około dwukrotnie poprawiła się skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego. Istotnie zmniejszyło się średnie ciśnienie tętnicze wśród wszystkich Polaków. Niższe ciśnienie jest prawdopodobnie wynikiem większej skuteczności leczenia nadciśnienia. Liczba osób chorujących na nadciśnienie jest niestety większa o 2% niż dziesięć lat temu, aktualnie choruje ok. 32% dorosłych Polaków (10,5 mln chorych, w tym 9,5 mln w wieku 18-79 lat i prawie 1 mln u osób powyżej 80 lat). Aż 3 mln Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma nadciśnienie.
• Odsetek osób palących wynosi 27%, o 7% mniej niż 10 lat temu. Niestety odsetek palących kobiet zmniejszył się jedynie o 3%, podczas gdy mężczyzn pali już 12% mniej.
• Zmniejszył się też odsetek osób posiadających podwyższony poziom cholesterolu o ok. 9%. W dalszym ciągu jednak więcej niż połowa dorosłych Polaków ma poziom cholesterolu powyżej 190 mg/dl.
Niestety, oprócz tych korzystnych zmian zauważamy też mocno niepokojące zjawiska:
• Wśród około 18 mln Polaków z hipercholesterolemią aż 10,8 mln nie jest świadoma tego faktu!
• W ostatniej dekadzie istotnie wzrósł odsetek osób otyłych. Otyłych mężczyzn jest obecnie 5% więcej niż 10 lat temu. Stanowią prawie ¼ wszystkich mężczyzn w Polsce.
• Zwiększyła się liczba osób chorujących na cukrzycę oraz zagrożonych cukrzycą. Jest to przede wszystkim konsekwencja większej liczby osób otyłych, gdyż otyłość jest najistotniejszym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, czyli najczęstszej postaci cukrzycy.

Badanie NATPOL 2011, pozwoliło określić średni wiek serca przeciętnego Polaka. Wyniki stwierdzają złą kondycję zdrowotną i szybkie starzenie się naszego społeczeństwa, ponieważ serce przeciętnego Polaka jest średnio o 8-9 lat starsze, niż wskazuje na to wiek metrykalny. Proces starzenia się serca u mężczyzn i kobiet przebiega odmiennie: serce Polaka zaczyna starzeć się wcześniej, ok. 30. r.ż, i proces ten przebiega raczej stopniowo. Serce 35-letniego mężczyzny ma lat 40, pięćdziesięciolatka – lat 60-65, a 70-letniego Polaka – 80 lat. Natomiast u kobiet proces ten przebiega bardzo gwałtownie. Polki w wieku 30 lat mają zdrowe serce, którego wiek jest zbieżny z wiekiem metrykalnym. Serce kobiet powyżej 40. r.ż. jest już w znacznie gorszej kondycji i ma ok. 10 lat więcej. Sytuacja zmienia się dramatycznie u kobiet w najstarszym przedziale wiekowym – 60-74 lat, ponieważ serce 70-letniej Polki ma aż 95 lat.
– Wiek serca kobiet goni wiek serca mężczyzny i finalnie ten wyścig przegrywa – powiedział Prof. Michael Pencina z Boston University, School of Public Health, Department of Biostatistics. – Podsumowując, wiek serca Polaków i Polek jest starszy niż wiek metrykalny, zatem jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie edukacji, prewencji.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.