Marek Misiurewicz

Jesienna Konferencja Programowa PFSz o zielonych szpitalach i bezpieczeństwie danych

Udostępnij:
– Jak budować dobrostan personelu szpitali, transformacja energetyczna, zarządzanie danymi i ich dawstwo oraz relacje kluczowych uczestników systemu ochrony zdrowia: związków zawodowych, pracodawców i decydentów – to główne obszary dyskusji w trakcie konferencji – wskazał prof. Jarosław Fedorowski, prezes PFSz.
1 grudnia w hotelu Novotel Centrum odbyła się Jesienna Konferencja Programowa Polskiej Federacji Szpitali, której celem było zapoznanie środowiska szpitalnego z programem dla szpitali, dyrektorów i pracowników, wypracowanym przez członków PFSz po to, aby zaowocował on jak najlepszym serwisem dla pacjentów.

Na braku synergii w szpitalu traci pacjent
Prezes Fedorowski wskazał, że „ważny punkt spotkania to odbywająca się wieczorem, na zakończenie kongresu, sesja specjalna, dotycząca współpracy pracowników i pracodawców, relacji związków zawodowych i zarządzających szpitalami, w myśl przewodniego motywu tego kongresu – aby wilk był syty i owca cała”.

– Zarządzający szpitalami mają do czynienia z różnego rodzajami wyzwaniami, niekiedy nawet konfliktami, a rolą menadżerów jest wypracowanie jak najlepszych porozumień i możliwości współpracy – zaznaczył prezes Fedorowski.

– Do udziału w sesji wieczornej zostali zaproszeni przedstawiciele głównych central związkowych, a także Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, czyli wszyscy uczestnicy Zespołu Trójstronnego. Celem tego spotkania było wypracowanie, w tych trudnych czasach, sposobów łagodzenia konfliktów. Szpitale działają pod dużą presją, stąd tak ważne jest, aby te placówki jako pracodawcy wspólnie ze związkami zawodowymi opracowali jak najlepsze rozwiązania dla wszystkich uczestników tego rynku – tłumaczył.

Zarządzanie danymi szansą rozwoju
Kolejny obszar, na który wskazał prezes PFSz, to dawstwo i zarządzanie danymi.

– Kwestie te są szczególnie istotne. Szpitale każdego dnia operują olbrzymią liczbą danych, wiele z nich przekazywanych jest pomiędzy różnymi instytucjami, co może rodzić problemy o charakterze logistycznym. Dlatego rozmawiamy o nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących dokumentacji medycznych, o systemach rozpoznawania mowy, o idei dawstwa danych, która jest nie tyle bólem głowy, ile szansą dla szpitali. Chodzi o to, aby dane medyczne móc zgodnie z regułami i przepisami Unii Europejskiej przekazywać anonimowo np.do badań naukowych. Dzięki temu uda się nam zachować postęp medycyny, a dodatkowo Polska uzyska status lidera tego postępu. Prezentujemy projekt dawstwa danych pod egidą PFSz , który już znalazł uznanie Komisji Europejskiej jako pierwszy tego typu zaawansowany projekt zgodny z prawem UE.

Zielone szpitale
W ofercie programowej PFSz dla członków federacji znalazły się również rozwiązania dotyczące transformacji energetycznej placówek.

– W projekcie ustawy o modernizacji szpitali problem transformacji energetycznej został potraktowany bardzo marginalnie. Stąd też podjęliśmy działania, żeby stworzyć koalicję zbierającą know-how w zakresie transformacji energetycznej, ale jednocześnie działającą na rzecz pozyskiwania pieniędzy z różnych źródeł. Dzięki temu dyrektorzy szpitali będą mieli dostęp zarówno do zasobów wiedzy, jak i źródeł finansowania transformacji – wyjaśnił szef PFSz.

Dodał, że „federacja działa we współpracy ze Światową Federacją Szpitali z siedzibą w Genewie, która niedawno uruchomiła bardzo duży projekt zrównoważonego rozwoju szpitali, pozyskując na ten cel pieniądze”. – Ponieważ jesteśmy członkiem tej federacji, polskie szpitale będą miały okazję skorzystać ze specjalnych akceleratorów dotyczących benchmarkingu zużycia energii. Mówiąc wprost, będą mogły porównać się z innymi europejskimi szpitalami i znaleźć obszary, w których można uzyskać poprawę, niekoniecznie przy wykorzystaniu znacznych środków finansowych – wskazał.

Liczą się kompetencje miękkie
Kolejny element oferty programowej poruszany w trakcie konferencji dotyka tzw. sfery miękkiej, przede wszystkim wsparcie psychologicznego personelu medycznego.

– Mamy bardzo zaawansowany projekt pod egidą federacji. Został on nagrodzony na zjeździe szpitali w Dubaju. Opiera się na szerokiej platformie, z której mogą korzystać zarówno dyrektorzy, jak i pracownicy potrzebujący wsparcia w tych trudnych i stresujących momentach. To jest ten element zarządzania kapitałem ludzkim, który dotyczy psychologicznego wsparcia kadr medycznych – podsumował.

Przeczytaj także: „Premier zadeklarował pomoc setkom szpitali w Polsce”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.