123RF

Kształcenie lekarzy tylko przez uczelnie akademickie

Udostępnij:

O kształcenie na kierunku lekarskim będą mogły się ubiegać wyłącznie uczelnie akademickie mające kategorię naukową co najmniej B+ w naukach medycznych lub naukach o zdrowiu.

„Dziennik Gazeta Prawna” przypomniał deklarację Ministerstwa Zdrowia z posiedzenia sejmowej Podkomisji Stałej do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 maja, zgodnie z którą uczelnie z negatywną opinią Polskiej Komisji Akredytacyjnej nie będą prowadzić rekrutacji na przyszły rok akademicki.

Przeprowadzany jest audyt kierunków z negatywną opinią PKA, który ma zakończyć się 13 czerwca. Kilka tygodni później PKA podejmie uchwały.

Marcin Czaja, dyrektor Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, poinformował „Dziennik Gazetę Prawną”, że najprawdopodobniej w trakcie rekrutacji nie będzie jeszcze ostatecznych wyników kontroli.

Nie będzie zatem wiadomo, czy uczelnie spełniły warunki stawiane przez PKA.

Obecnie na kierunku lekarskim można się kształcić aż w 38 jednostkach – 36 uczelniach i 2 filiach. W ostatnich dwóch latach minister wydał aż 19 zgód na prowadzenie tego kierunku. Dwanaście z nich miało negatywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dziewięć już kształci mimo negatywnej oceny PKA.

Powrót do przepisów z 2018 roku
Dyrektor Czaja zapowiedział także powrót do zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. Celem znowelizowanej ustawy było ułatwienie w otwieraniu nowych kierunków medycznych. Przeciwko zmianom protestowały Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych i Naczelna Izba Lekarska.

– Będziemy wycofywać się z obecnych zmian. Przepisy wrócą do kształtu z 2018 r. O kształcenie na kierunku lekarskim będą mogły się ubiegać wyłącznie uczelnie akademickie mające kategorię naukową co najmniej B+ w naukach medycznych lub naukach o zdrowiu – poinformował.

Przeczytaj także: „W co gra PKA?”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.