Wyślij
Udostępnij:
 
 

Leczenie onkologiczne udzielane na podstawie karty DILO pozostanie nielimitowane

Źródło: KL, Ministerstwo Zdrowia
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 19.05.2016
 
 
Resort zdrowia najpierw zrobił zamieszanie, a teraz rozwiewa wątpliwości. Chodzi o zmiany, które mogą zostać wprowadzone w pakiecie onkologicznym. - Nie planujemy wprowadzenia limitów w przypadku świadczeń onkologicznych udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego - informuje resort.
Jak informuje ministerstwo, uchylenie ust. 2 w art. 136 w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu wyłącznie ujednolicenie przepisów – tak aby możliwość tzw. bezlimitowego rozliczania we wszystkich zakresach udzielanych świadczeń (w tym w onkologii) była wprowadzana na tym samym poziomie aktów prawnych, tj. poprzez zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Świadczenia dotyczące diagnostyki i leczenia onkologicznego udzielane na podstawie karty DiLO, a rozliczane do tej pory na podstawie art. 136 ust. 2, mogą być rozliczane bezlimitowo w sposób jaki jest stosowany np. w przypadku porodów czy świadczeń z zakresu opieki neonatologicznej. Świadczenia te są rozliczane na zasadach określonych w art. 16 zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - czytamy na stronie internetowej resortu.

Ministerstwo proponuje również odejście od obligatoryjnego wymogu zwoływania konsyliów lekarskich w przypadku każdego chorego. Proponowana zmiana uwzględnia uwagi zgłaszane przez ekspertów i świadczeniodawców, którzy wielokrotnie zwracali uwagę na zbyt małą elastyczność regulacji dotyczących wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

- Z doświadczeń zebranych w trakcie ponad rocznego funkcjonowania pakietu onkologicznego wynika również, że wprowadzenie wskaźnika rozpoznawania nowotworów dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej było przejawem nadregulacji. Obawy dotyczące zbyt pochopnego wystawiania pacjentom kart DILO okazały się nieuzasadnione. W skali całego kraju jedynie trzech lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wydało więcej niż 30 kart DILO pacjentom, u których wykonano diagnostykę onkologiczną. Z tego powodu – a także ze względu na obawy lekarzy POZ związane z ewentualnymi konsekwencjami obliczania wskaźnika rozpoznawania nowotworów – resort chce z niego zrezygnować - informuje resort.

Przeczytaj również tekst pod tytułem: "Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustawy. Ma zmienić polską onkologię"
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe