Wyślij
Udostępnij:
 
 
Liderzy cyfrowej transformacji poszukiwani
Źródło: Violetta Madeja/KL
Autor: Krystian Lurka |Data: 06.09.2018
 
 
Tagi: e-zdrowie
Cyfrowa transformacja, która w ostatnich dziesięcioleciach radykalnie zmieniła funkcjonowanie polskiego społeczeństwa w różnych dziedzinach, zaczyna obejmować także obszar zdrowia. Rozwiązania e-zdrowia, które z powodzeniem są stosowane od lat w wielu krajach na świecie, znajdują swoje miejsce także w Polsce. Ale pamiętajmy, że dla procesu digitalizacji kluczowa jest rola liderów.
Artykuł Violetty Madei:
- Liderów, którzy wyznaczą kierunki, przezwyciężają rozliczne bariery i dzięki własnym dokonaniom na polskim gruncie są punktem odniesienia dla kolejnych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia. Korzyści wynikające z wprowadzania technologii cyfrowej w obszarze zdrowia dotyczą wszystkich interesariuszy. Pacjenci uzyskują większą dostępność świadczeń i szybszy dostęp do niezbędnych informacji, wzrost własnego zaangażowania w diagnostykę i leczenie oraz większy stopień respektowania swoich praw. Dla profesjonalistów medycznych cyfrowa transformacja oznacza zmniejszenie biurokracji, wsparcie w codziennych decyzjach terapeutycznych i większą interakcję zarówno z pacjentem, jak i innymi uczestnikami procesu. Głębokie zmiany oznaczają jednak także szereg wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć zarządzający podmiotami leczniczymi. Digitalizacja wymaga nowego podejścia do organizacji pracy, wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji, wpływa na kulturę organizacji.

W sytuacji wciąż dyskutowanych i niezakończonych projektów centralnych i niedookreślonej strategii e-zdrowia, rola liderów cyfrowej transformacji wydaje się szczególnie ważna. – Dla placówki ochrony zdrowia, która chce znaleźć się w gronie beneficjentów cyfryzacji, kluczem do sukcesu jest przyjęcie nowej koncepcji funkcjonowania, skoncentrowanej na doświadczeniu użytkownika: pacjenta, profesjonalisty medycznego czy zarządzającego – uważa Artur Pruszko, ekspert z wieloletnią praktyką w zakresie strategii i rozwoju biznesowego, a także organizator corocznego Forum e-Zdrowia. – Chodzi o koncepcję, w której IT jest istotnym elementem realizacji misji szpitala lub przychodni, a menedżer IT jest partnerem w kreowaniu wartości – wyjaśnia. Mówiąc o cyfrowej rewolucji, warto zauważyć, że wykreowała ona również nowy obszar biznesowy.

– Gospodarka oparta na wiedzy, w której fundamentalnymi aktywami są dane i algorytmy, stała się faktem i dotyczy to także obszaru zdrowia – stwierdza Artur Pruszko. Wskazuje jednocześnie, że i w tej sferze mamy liderów, którzy odnoszą sukcesy głównie na rynkach zagranicznych. Polscy liderzy cyfrowej transformacji Mimo że Polska nie może się pochwalić zaawansowanym poziomem digitalizacji rynku zdrowia, istnieją pozytywne przykłady podmiotów, które z sukcesem wprowadziły cyfrowe rozwiązania i mogą być uznane za liderów w swoich obszarach działania. Jednym z nich jest Medicover Polska. Za pomocą portalu i aplikacji mobilnej na smartfony pacjenci Medicover mogą m.in.: wyszukać, umówić i odwołać wizytę, sprawdzić wyniki badań, zamówić receptę na stale przyjmowane leki oraz przeglądać skierowania wystawione przez lekarza. Mogą też uzyskać zdalną poradę (telefonicznie, poprzez czat lub wideokonferencję) internisty, pediatry, endokrynologa, dermatologa, alergologa, położnej oraz lekarza medycyny podróży. Jest to możliwie z dowolnego miejsca na świecie. – Cyfrowa transformacja to dla nas proces, w którym wdrażamy coraz więcej nowoczesnych technologii w obszarze zdrowia. Nasze prace skupiają się przede wszystkim na pacjocentryzmie rozwiązań – ułatwieniach dla naszych pacjentów, które zwiększają dostępność porad medycznych i szybkość uzyskania pomocy – mówi Maciej Malenda, Innovation and New Business Director w Medicover Polska.

Kluczowym wyzwaniem dla firmy w pierwszym etapie prac było wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, pozwalającej na zapewnienie ciągłości leczenia oraz na właściwą identyfikację pacjenta. Obecnie zapis każdej porady telemedycznej jest dołączany do e-dokumentacji medycznej pacjenta. Z analiz firmy wynika, że aż 25% wizyt w centrach medycznych mogłoby być realizowanych za pomocą porad telemedycznych. Dlatego zdaniem Malendy jedną z najważniejszych korzyści płynących z cyfrowego rozwoju opieki zdrowotnej jest usprawnienie procesu obsługi pacjentów oraz zwiększenie dostępu do wizyt i konsultacji lekarskich. – W przypadku osób przewlekle chorych częstszy kontakt z lekarzem i nadzór nad procesem daje zdecydowanie lepsze efekty niż sporadyczne wizyty u lekarza. Telemedycyna sprawia, że konsultacje stacjonarne są bardziej efektywne – podkreśla Maciej Malenda. Technologie cyfrowe, zarówno te pozwalające na złożone obliczenia, jak i te dotyczące analizy rozległych zbiorów danych, doprowadziły do przełomu, jakim jest definiowanie personalizowanych terapii. Zsekwencjonowanie ludzkiego genomu otworzyło drzwi do transformacji cyfrowej w biologii molekularnej. Nowe możliwości zaczęły wykorzystywać grupy badawcze pracujące nad nowymi lekami lub metodami diagnostycznymi na całym świecie. Swoją rolę do odegrania znalazła w tym kontekście polska firma Ardigen, która w wyjątkowy sposób łączy dogłębną wiedzę biologiczną z bioinformatyką i matematyką. – Wierzymy, że cyfryzacja człowieka na poziomie molekularnym będzie takim samym przełomem dla medycyny jak Internet dla funkcjonowania świata – mówi Janusz Homa, współzałożyciel i prezes Ardigen. Jego zdaniem na tym etapie rozwoju technologii digital health to przede wszystkim źródło danych. Projekty badawcze Ardigen wykorzystują bardzo zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego. Paliwem dla tych badań są wysokiej jakości dane kliniczne oraz skojarzone z nimi dane „omiczne” (m.in. genomiczne, transkryptomiczne, metabolomiczne).

– Nie możemy mówić o kolejnych przełomach w metodach leczenia chorób nowotworowych czy chorób neurodegeneracyjnych bez dużej ilości wysokiej jakości danych. Przełomową fazą rozwoju digital health w perspektywie 10–15 lat będą rozwiązania oparte na technologiach sztucznej inteligencji, wykorzystywane w diagnostyce oraz wspierające lekarzy w doborze najbardziej optymalnego leczenia, czyli tzw. medycyna spersonalizowana – twierdzi Homa i podkreśla, że zespół Ardigen pracuje nad takimi rozwiązaniami dla onkologii. Zespół Ardigen bierze udział w pracach badawczych prowadzonych przez firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

Realizuje również własne projekty badawczo-rozwojowe. Rozwijana przez firmę technologia koncentruje się na rozwiązaniu problemu zwiększenia skuteczności immunoterapii w onkologii. Zdaniem Janusza Homy Ardigen prezentuje unikatowe w skali świata podejście holistyczne. Analizuje dane genomiczne i transkryptomiczne komórek ludzkich i bada skład mikrobiomu pacjenta. Stosowane przez firmę rozwiązania oparte na technologiach sztucznej inteligencji wspierają prace badawcze dotyczące diagnostyki molekularnej i nowych terapii, w tym nowych leków. Dialog drogą do identyfikacji najlepszych rozwiązań Proces cyfryzacji systemu ochrony zdrowia wymaga szerokiej i pogłębionej debaty.

Okazją do takiej dyskusji i angażowania wszystkich interesariuszy systemu jest Forum e-Zdrowia, organizowane co roku przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTPZ). Trzecia edycja Forum odbędzie się w Sopocie 18–19 września. Tradycyjnie w dyskusji o rozwiązaniach w e-zdrowiu będą uczestniczyć zarówno globalni liderzy procesu, jak i szerokie grono interesariuszy związanych z polskim systemem ochrony zdrowia.

Jak zapewniają organizatorzy, Forum to nie tylko miejsce otwartej debaty wszystkich ważnych środowisk, lecz także doskonała okazja do czerpania z doświadczenia i dorobku liderów, czas mobilizacji do wspólnego działania na rzecz e-zdrowia – podejmowania i wdrażania dobrych decyzji. – Podczas trzeciej edycji Forum e-Zdrowia uczestnicy będą dyskutowali m.in. o strategicznych wyzwaniach e-zdrowia dla Polski, kluczowych krajowych i regionalnych działaniach w obszarze e-zdrowia, oczekiwaniach pacjentów i świadczeniodawców, a swoje rozwiązania będą sugerowali także przedstawiciele branży IT – mówi Artur Pruszko. Wśród tematów poruszanych podczas dyskusji panelowych znajdą się m.in. e-recepta i związana z nią nowa formuła opieki farmaceutycznej, m-zdrowie i telemedycyna, architektura ekosystemu e-zdrowia w Polsce czy prawa pacjenta w kontekście bezpiecznego dostępu i właściwego wykorzystania danych medycznych.

Więcej o Forum e-Zdrowia na stronie internetowej: www.forum2018.forumezdrowia.pl.

Przeczytaj także: "Przegląd nowinek technologicznych" i "Szkiełko i oko, czyli przyglądamy się nowym technologiom".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe