123RF

Lista leków refundowanych – projekt i komunikat

Udostępnij:
Opublikowano projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać 1 marca 2023 r. – nie ma w nim wcześniej zapowiadanych zmian w programie leczenia raka gruczołu krokowego. Dlaczego? I co zawarto na nowej liście?
W dołączonym do projektu komunikacie resortu wyjaśniono, że „mimo przygotowania przez Ministerstwo Zdrowia kompleksowej zmiany programu lekowego dotyczącego leczenia chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego zmiany nie wejdą od marca z powodu braku zgód wszystkich stron posiadających decyzje refundacyjne w tym programie”. Chodzi o firmy Astellas i Janssen-Cilag.

– Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zablokowania pozytywnych zmian przez koncerny farmaceutyczne, kierujące się w pierwszej kolejności własnymi interesami, a nie interesem i dobrem pacjentów. Sytuacje takie jedynie podkreślają konieczność zmian przepisów ustawy o refundacji, aby podobne przypadki w przyszłości więcej nie występowały – dodano w komunikacie.

Udostępniamy pismo resortu.Komunikat można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Komunikat w sprawie braku nowych terapii i kompleksowej zmiany programu lekowego dla pacjentów cierpiących na raka gruczołu krokowego.

Co poza tym?

W obwieszczeniu między innymi zapisano dwa nowe programy lekowe:
– program leczenia kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową,
– program leczenia pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK).

Udostępniamy projekt w całości.Wykaz można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2023 roku.

Uwagi do projektu można wysyłać na adres: wykazy-uwagi@mz.gov.pl, do 17 lutego – do godz. 12.

Przeczytaj także: „Styczniowa lista leków refundowanych”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.