iStock

Pielęgniarka kontra szpital – poszło o za małą wypłatę

Udostępnij:

Pielęgniarka z oddziału chirurgicznego wniosła pozew przeciwko szpitalowi, który w jej ocenie wypłacił niższe wynagrodzenie w stosunku do tego, jakie otrzymały pielęgniarki pracujące na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.    

  • Jedna z pielęgniarek wniosła pozew przeciwko szpitalowi o zasądzenie na jej rzecz kwoty w wysokości 10 tys. zł tytułem odszkodowania w związku z dyskryminacją 
  • Powódka zaznaczyła, że zostało jej wypłacone wynagrodzenie zasadnicze, jak i jego pochodne składniki zaniżone w stosunku do wynagrodzeń otrzymanych przez pielęgniarki pracujące na OIOM
  • W sprawie wypowiedział się Sąd Najwyższy 

Powdówka wskazała w uzasadnieniu między innymi, że pielęgniarki zatrudnione na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii miały dokładnie taki samym zakres czynności jak ona, a otrzymywały wyższe wynagrodzenie, co w konsekwencji w świetle art. 183C k.p. stanowi niejednakowe traktowanie pracowników zatrudnionych na tym samych stanowiskach.

Różnice w zarobkach pielęgniarek 
Wyższe zarobki pielęgniarek anestezjologicznych uzasadnione są tym, że ich praca nie jest jednakową ani pracą o jednakowej wartości z pracą pielęgniarek zatrudnionych u pozwanej na oddziale chirurgicznym – czytamy na Pielegniarki.info.pl.

– Na zróżnicowanie stawek wynagrodzenia pielęgniarek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w odniesieniu do pielęgniarek/położnych w innych komórkach organizacyjnych pozwanego szpitala miała wpływ sytuacja na rynku pielęgniarek anestezjologicznych, kiedy to z uwagi na masowe wypowiedzenia umów o pracę przez personel oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pozwany postawiony wobec konieczności zamknięcia przedmiotowego oddziału, co miałoby także wpływ na funkcjonowanie innych oddziałów, zdecydował się podwyższyć stawki ich wynagrodzenia, zwracając przy tym również uwagę na rodzaj, zakres oraz intensywność ich obowiązków – czytamy.

Pielęgniarki anestezjologiczne, w odróżnieniu od personelu pielęgniarskiego położniczego w innych jednostkach organizacyjnych szpitala, czynnie uczestniczą w procesach znieczulania pacjentów, wykonując prace w zespołach lekarskich. Pielęgniarki z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wchodzą również w skład zespołu ratunkowego („R”) w tym szpitalu, co oznacza, że są zobligowane do podejmowania czynności w czasie reanimacji.

Dodano, że powołane wyżej rozporządzenie wymaga od pielęgniarek anestezjologicznych szczególnych kwalifikacji w postaci ukończonej specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ukończenia kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Przy ustaleniu, czy doszło do dyskryminacji, sąd pierwszej instancji wziął pod uwagę opinię dwóch niezależnych biegłych z zakresu pielęgniarstwa. Ponadto zwrócił uwagę, że różnica między wynagrodzeniem zasadniczym powódki a najwyższym wynagrodzeniem uzyskiwanym przez pielęgniarki w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w spornym okresie wynosiła de facto tylko kilka procent.

Wyrok Sądu Najwyższego
– Nie sposób uznać, że skarżąca pielęgniarka miała taki sam zakres czynności co pielęgniarki zatrudnione na tym samym stanowisku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a jej praca i pielęgniarki anestezjologicznej to prace jednakowe lub o jednakowej wartości – zauważył Sąd Najwyższy.

– Przy istnieniu całego katalogu okoliczności różnicujących pracę na wskazanych stanowiskach, potwierdzających brak nierównego traktowania przez pozwanego pracowników oddziału chirurgicznego i oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w kontekście art. 183c k.p., brak jakichkolwiek podstaw do czynienia Sądowi Okręgowemu zarzutów dotyczących rzekomego uznania, że samo miejsce zatrudnienia „nie jest kryterium dyskryminującym takim jak kryterium zatrudnienia w zakresie wymiaru etatu” lub że dopuszczalne jest różnicowanie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku wykonywania w danej jednostce organizacyjnej pracy w szczególnych warunkach. Kryterium skupione na szczególnych warunkach pracy pielęgniarek może być dodatkowym elementem oceny pracy pielęgniarek pod kątem jednakowego zatrudnienia lub jednakowej wartości pracy – stwierdził sąd.

Przeczytaj także: „Dość patologii – kilkanaście tysięcy pozwów”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.