123RF

Lista szpitali pod kreską

Udostępnij:
Udostępniamy ministerialny dokument dotyczący zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych. Na liście jest 425 podmiotów, których zobowiązania ogółem to 16,997 mld zł. W najgorszej sytuacji jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – z 1,163 mld zł na minusie.
Listą dysponujemy dzięki Michałowi Jarosowi z Koalicji Obywatelskiej, który w interpelacji spytał resort zdrowia o dane dotyczące stanu finansowego szpitali.

– Jaki jest poziom zadłużenia szpitali? Proszę o przedstawienie danych dotyczących każdego szpitala w Polsce i tego, ile dokładnie wynosi jego zadłużenie – napisał poseł Jaros.

Odpisał wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

– Minister zdrowia – w ramach swoich ustawowych obowiązków i kompetencji – na bieżąco analizuje sytuację finansową podmiotów leczniczych – odpowiedział przedstawiciel resortu, udostępniając dane finansowe dotyczące zadłużenia szpitali według stanu na koniec pierwszego kwartału 2022 r.

Z listy wynika, że dziesięć najbardziej zadłużonych placówek to [nazwa placówki, zadłużenie ogółem w złotych]:
– Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – 1 163 013 655 zł.
– Szpital Uniwersytecki w Krakowie – 510 865 725 zł,
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie – 429 270 034 zł,
– Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – 426 173 170 zł,
– Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie – 228 540 579 zł,
– Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – 228 491 062 zł,
– Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie – 218 541 141 zł,
– Zagłębiowskie Centrum Onkologii – Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej – 208 563 197 zł,
– Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – 207 966 958 zł,
– Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli – 189 739 071 zł.

Dokument udostępniony na stronie internetowej Sejmu – posortowany przez „Menedżera Zdrowia” od podmiotu najbardziej zadłużonego do najmniejszej – do obejrzenia w całości poniżej.Listę można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając ją po kliknięciu w: Zobowiązania ogółem i wymagalne za pierwszy kwartał 2022 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych (w złotówkach).

Szczegóły interpelacji i odpowiedzi dostępne są na stronie internetowej: www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja35400.

Przeczytaj także: „Brakuje odpowiedzialności”, „Ministerialne wsparcie dla szpitali”, „Są plany oddłużenia szpitali” i „Bardzo komfortowo”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.