Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

Maciej Miłkowski z tytułem Patrona Bezpieczeństwa Lekowego

Udostępnij:
Krajowi Producenci Leków wyróżnili tytułem Patrona Bezpieczeństwa Lekowego wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego. Nagrodę otrzymał „za otwartość dialogu na rzecz poszukiwania najlepszych rozwiązań budujących suwerenność farmaceutyczną Polski”.
8 grudnia – z okazji swojego 20-lecia – Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków wręczył statuetki najbardziej zasłużonym dla wspierania budowy bezpieczeństwa lekowego Polski.

– Najważniejszym i najtrudniejszym wyzwaniem dla Krajowych Producentów Leków jest budowanie suwerenności lekowej naszego kraju. Pandemia i wojna uświadomiły nam, że musimy cały czas zabiegać o zwiększanie produkcji farmaceutycznej. Na szczęście nie jesteśmy sami i mamy sprawdzonych sojuszników. Nazwaliśmy ich Patronami Bezpieczeństwa Lekowego – powiedział Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF.

Na czele zwycięzców wiceminister Miłkowski
Tytuł Patrona Bezpieczeństwa Lekowego otrzymał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski – za otwartość dialogu na rzecz poszukiwania najlepszych rozwiązań budujących suwerenność farmaceutyczną Polski oraz uwzględnianie bezpieczeństwa lekowego polskich pacjentów przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych.

Pozostali wyróżnieni
Statuetkę Patrona wręczono również rzecznikowi praw pacjenta Bartłomiejowi Chmielowcowi – za zabieganie o zwiększenie dostępu do terapii biologicznych w Polsce i podkreślanie, że dostęp do leków nawet w sytuacjach kryzysowych jest prawem każdego pacjenta.

Za uwzględnianie w strategii działania Agencji Badań Medycznych – obok korzyści technologicznych innowacji – także tych społeczno-ekonomicznych, które będą bezpośrednim zyskiem polskiego pacjenta, gwarantując mu dostęp do najbardziej potrzebnych terapii tytułem Patrona uhonorowano Radosława Sierpińskiego, prezesa Agencji Badań Medycznych.

PZPPF przyznał też statuetkę Patrona senator Beacie Małeckiej-Liberze, przewodniczącej senackiej Komisji Zdrowia, za nieustanne przypominanie, że obowiązkiem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywatelom i apelowanie o podjęcie działań mających na celu wsparcie rozwoju krajowego potencjału farmaceutycznego.

Patronem został także Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – za stymulowanie wzrostu konkurencyjności krajowych producentów leków i ich rozwoju technologicznego, co wymiernie wpływa na gospodarkę narodową i przyczynia się do efektywnego budowania strategicznego bezpieczeństwa lekowego Polaków.

Związek wspiera krajowy przemysł farmaceutyczny
PZPPF zarejestrował swoją działalność 2 września 2002 roku. Reprezentuje 17 czołowych krajowych producentów leków. Poprzez swoje działania stara się tworzyć korzystne otoczenie biznesowe i prawne dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Aktywnie uczestniczy w pracach organów rządowych i parlamentarnych, przyczyniając się do kształtowania korzystnych dla rozwoju branży regulacji.

Misją związku jest wspieranie krajowego przemysłu farmaceutycznego jako istotnego partnera bezpieczeństwa lekowego kraju i polskiej gospodarki – gwarantującego pacjentom dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznych i przystępnych cenowo produktów leczniczych.

Przeczytaj także: „Krzysztof Kopeć o tym, co możemy zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo lekowe w Polsce”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.