iStock

NFZ o zdrowiu – osteoporoza

Udostępnij:
Publikujemy raport – przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia – w którym płatnik przedstawia dane dotyczące epidemiologii osteoporozy, udzielonych świadczeń, zrealizowanych recept na leki stosowane w leczeniu tej choroby, ciągłości farmakoterapii i złamań osteoporotycznych.
W raporcie „NFZ o zdrowiu – osteoporoza” mowa między innymi o tym, że:
– na osteoporozę na świecie choruje 22,1 proc. kobiet oraz 6,1 proc. mężczyzn powyżej
50. roku życia – szacowana liczba osób chorych na osteoporozę w Polsce w 2018 roku, na podstawie wskaźników epidemiologicznych, to 2,1 mln, z czego 1,7 mln to kobiety,
– do głównych niemodyfikowalnych czynników ryzyka zachorowania na osteoporozę należą zaawansowany wiek, płeć żeńska i rasa kaukaska – wskazuje się również wiele potencjalnie
modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak niska podaż wapnia, niedobór witaminy D, nadmierne spożycie alkoholu, palenie tytoniu czy siedzący tryb życia i nieuruchomienie,
– na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia oszacowano, że w 2018 roku chorobowość rejestrowana wyniosła niemal 555 tys. – ogólnopolski wskaźnik chorobowości rejestrowanej na 100 tys. ludności powyżej 50. roku życia wyniósł 3674, przy czym różnice na poziomie powiatów były dziesięciokrotne,
– wartość refundacji świadczeń z powodu osteoporozy w 2018 roku wyniosła 42 mln zł dla
222 tys. pacjentów – w 2018 roku recepty na leki stosowane w leczeniu osteoporozy zrealizowało 133 tys. pacjentów, wartość tych leków wyniosła 47,6 mln zł, a średnia wartość refundacji w przeliczeniu na pacjenta wyniosła 306 zł, zaś średnia wartość dopłat pacjenta 53 zł,
– porównując szacowaną liczbę chorych z wartością chorobowości rejestrowanej, oszacowano, że stopień niedoszacowania liczby chorych na osteoporozę w 2018 roku wyniósł 74 proc. – odpowiada to liczbie 1,56 mln niezdiagnozowanych osób, z czego prawie 500 tys. było powyżej 80. roku życia,
– w 2018 roku odnotowano 120 tys. złamań, które najczęściej przypisywane są osteoporozie.
Wartość refundacji świadczeń z tego powodu wyniosła 476 mln zł, z czego 71 proc. to środki
przeznaczone na świadczenia z powodu złamań bliższego końca kości udowej – 34,7
tys. złamań w 2018 roku,
– w 2017 roku śmiertelność roczna po złamaniach bliższego końca kości udowej wyniosła 29,4 proc., a liczba utraconych lat życia, które można bezpośrednio przypisać tym złamaniom, to 20,0 tys.,
– dane o złamaniach w 2017 roku wskazują, że w ciągu 6 miesięcy od złamania jedynie u 2,5 proc. wykonano badanie densytometryczne, a po 2,0 proc. z nich została zrealizowana recepta na leki stosowane w leczeniu osteoporozy.

Co poza tym?

Udostępniamy dokument w całości.Raport można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: NFZ o zdrowiu – osteoporoza.

Przeczytaj także: „NFZ o zdrowiu – depresja”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.