Patryk Rydzyk

Neurologia stała się dziedziną priorytetową, ale czy mamy dostęp do innowacyjnych terapii? ►

Udostępnij:
Panel „Neurologia w roku jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stała się dziedziną priorytetową. O innowacyjnych terapiach” był okazją, by powiedzieć o przełomach w tej dziedzinie i wytyczyć priorytety. Debata odbyła się podczas konferencji Wizja Zdrowia – Diagnoza i Przyszłość – Foresight Medyczny.
Problemy polskiej neurologii zostały dostrzeżone. Dziedzina zyskała status specjalizacji priorytetowej, powołano też Krajową Radę do spraw Neurologii. W latach 2019-2023 Ministerstwo Zdrowia podjęło ponad 20 decyzji dotyczących refundacji nowych leków, m.in. w terapii udaru mózgu, SMA, padaczki, migreny, SM oraz neurologicznych chorób rzadkich. Opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i PTN „Stan polskiej neurologii i kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r." zakłada nadanie neurologii statusu trzeciego priorytetu zdrowotnego po kariologii i onkologii. Uczestnicy dyskusji podkreślali, jak wiele udało się osiągnąć w ostatnich latach, ale wiele też jest jeszcze do zrobienia.

Podczas debaty „Neurologia w roku jubileuszu 90-lecia Polskiego Towarzystwa Neurologicznego stała się dziedziną priorytetową. O innowacyjnych terapiach” eksperci określili kierunki rozwoju i największe problemy do rozwiązania w tej dziedzinie medycyny.

W panelu udział wzięli:
– Monika Adamczyk-Sowa ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, członkini Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
– Alina Kułakowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wiceprezes oraz prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
– Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członkini Towarzystwa Neurologii Dziecięcej,
– Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia,
– Konrad Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
– Halina Sienkiewicz-Jarosz z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członkini Polskiego Towarzystwa Neurologicznego,
– Iwona Sierant z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę.

Moderatorem był Jakub Gierczyński, ekspert rynku zdrowia.

Sesja do obejrzenia poniżej. 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.