123RF

Niechciani – seniorzy w szpitalach

Udostępnij:

Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk zwrócił się do minister do spraw polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz o podjęcie działań w sprawie problemu, jakim jest nieodbieranie seniorów ze szpitali, którzy przeszli leczenie, oraz nieuzasadnionej hospitalizacji.     

Seniorzy trafiają do szpitali z uwagi na potrzebę udzielenia pomocy medycznej, a po leczeniu nie są odbierani przez bliskich. Kłopot jest też z osobami w zaawansowanym wieku, które nie wymagają hospitalizacjii. Po ich wypisaniu nie ma kto się nimi zająć.

Sprawą zainteresował sie Rzecznik Praw Obywatelskich.

– Do niektórych pacjentów zespoły ratownictwa medycznego są wzywane wyłącznie z powodu złych warunków mieszkaniowych i braku opieki rodziny. Często to pracownicy socjalni gminy wzywają pogotowie, przekonując, że zaniedbany senior wymaga opieki szpitalnej – zwrocił uwagę zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk w piśmie do minister do spraw polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz.

Niejednokrotnie osoby przywożone do szpitala nie mają po pobycie w nim dokąd wrócić, ponieważ rodzina odmawia ich odebrania, a nawet uniemożliwia powrót do domu. W efekcie pacjenci ci zajmują szpitalne łóżka, chociaż nie ma wskazań medycznych do ich dalszego pobytu w placówce.

W piśmie opisano również kwestię poszanowania woli pacjenta. Osoby chore, wymagające opieki paliatywnej, zgłaszają personelowi medycznemu wolę spędzenia ostatniego okresu swojego życia w domu. Zdarza się jednak, że członkowie rodziny utrudniają lub wręcz uniemożliwiają im powrót.

Pojawia się również problem związany z systemowym niedofinansowaniem opieki długoterminowej sprawowanej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi, brakiem miejsc w domach pomocy społecznej i długim czasem oczekiwania na przyjęcie do placówek.

W związku z powyższym zastępca RPO skierował prośbę do minister ds. polityki senioralnej o analizę problemu i rozważenie, jakie środki zaradcze pomogłyby go rozwiązać.

Udostępniamy pismo w całości.Przeczytaj także: „Przechowalnia”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.