Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w szpitalach to dobry pomysł?
 
Działy: Aktualności
Zgodnie z rozporządzeniem ministra w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, szpitale będą musiały prowadzić nocną i świąteczną opieki zdrowotną. Projekt dokumentu jest w konsultacjach, a "Menedżer Zdrowia" pyta, czy takie rozwiązanie jest dobre.
- Realizacja świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może być łączona z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w innych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy, z uwzględnieniem intensywności pracy innych komórek organizacyjnych. Zmiany wynikają przede wszystkim z rozwiązań przyjętych w ustawie z 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844), tzw. ustawie o sieci szpitali, zgodnie z którymi (art. 55 ust. 3) świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomów 1-3 i 5 sieci szpitali - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który trafił do konsultacji w czwartek (11 maja). Przewidziany w projekcie termin wejścia w życie rozporządzenia to dzień 1 lipca 2017 r.

Czy projekt jest dobry? Spytaliśmy ekspertów.

Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali:
- Umożliwienie prowadzenia NIŚOZ w szpitalach to krok w dobrą stronę. To pomysł dzięki, któremu powstaną tak zwane zintegrowane obszary opieki doraźnej. Obszary te będą funkcjonować w oparciu o triage. Triage jest to system segregacji pacjentów na trzy grupy. Od najmniej do najbardziej potrzebujących pomocy. Pacjentom, którzy trafiliby do zintegrowanego obszaru opieki doraźnej w pierwszej kolejności zajmie się pielęgniarka lub ratownik. To oni dokonają "segregacji" pacjentów. Tymi, których życie jest zagrożone, zajęliby się specjaliści ze szpitalnego oddziału ratunkowego. Ci, którzy wymagają hospitalizacji trafiliby na oddział szpitalny. Pozostali otrzymaliby pomoc w ramach NIŚOZ. Wprowadzenie zintegrowanych obszarów spowoduje, że pacjent w szpitalu otrzyma pomoc w sposób skoordynowany i kompleksowy.

Dariusz Oleński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej i członek zarządu Polskiej Federacji Szpitali:
- Przy odpowiedniej organizacji jest to rozwiązanie dobre. Dobre szczególnie dla pacjenta, który ma świadomość, że trafiając do szpitala (szczególnie w mniejszych ośrodkach) otrzyma pomoc medyczną. Nie będzie odsyłany ze SOR do NiŚOZ i odwrotnie. Takie rozwiązanie służy również optymalnemu wykorzystaniu zasobów przez szpitale, głównie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Zagrożenie jednak widzę w znacznie większym zainteresowaniu pacjentów (być może równie właścicieli POZ) możliwością udzielenia świadczenia w miejscu, gdzie jest dobra dostępność do diagnostyki, a to może spowodować przesunięcie porad na godziny funkcjonowania NiŚOZ. Wiele zależy od uregulowań jakie zaproponuje POZ

W moim szpitalu już kilka lat temu zdecydowaliśmy się na przygotowanie zasobów lokalowych i sprzętowych niezbędnych do nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Dziś wynajmujemy te zasoby świadczeniodawcy, który realizuje NiŚOZ w bezpośrednim sąsiedztwie SOR. Jesteśmy przygotowani do wzięcia udziału w planowanym konkursie ofert NFZ.

Mariusz Paszko, prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego:
- Jeżeli chodzi o nocną i świąteczną pomoc to oczywiście każde nowe miejsce świadczenia usług zawsze poprawi dostępność i jest posunięciem w dobrym kierunku. Problemem niestety jest to, że już w tej chwili brakuje lekarzy, szczególnie w powiatowych szpitalach. W związku z tym problemem może być tworzenie dodatkowych pionów dyżurowych na świadczenie NIŚOZ. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dyrektorzy szpitali usiłowaliby zabezpieczyć tego typu świadczenia wykorzystując do tego celu lekarzy zabezpieczających oddziały. Zwłaszcza, że w grę wchodzą również wyjazdy do domu pacjenta. Jeżeli w danym powiecie lub mieście będzie kilka miejsc świadczenia usług NIŚOZ należy zwrócić uwagę na wprowadzenie rejonizacji w taki sposób, aby równomiernie rozłożyć obciążenie na wszystkich świadczeniodawców, a przez to równomiernie rozłożyć kolejki. Trzeba także wprowadzić takie mechanizmy, które nie będą zachęcały pacjentów do traktowania NIŚOZ jako przedłużenia godzin pracy POZ.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe