Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Nowa lista leków refundowanych

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 22.10.2021
 
 
Opublikowano obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada. Co w nim zapisano? Między innymi terapie w chorobach rzadkich.
W dokumencie zapisano następujące nowe wskazania [nazwa leku – substancja czynna – wskazanie lub dodatkowe informacje]:
– Venclyxto – wenetoklaks – umożliwienie terapii wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem szerszej populacji chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową,
– Venclyxto – wenetoklaks – leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w pierwszej linii wenetoklaksem w skojarzeniu z obinutuzumabem,
– Libtayo – cemiplimab – nowa populacja chorych w terapii leczenia nowotworów skóry obok czerniaka, raka podstawnokomórkowego oraz raka z komórek Merkla,
– ReFacto AF – moroktokog alfa – pierwotna i wtórna profilaktyka krwawień u dzieci chorych na hemofilię A,
– Quinsair – lewofloksacyna – nowy antybiotyk dostępny dla pacjentów z mukowiscydozą, trzecia linia leczenia, nietolerancja lub brak poprawy lub stabilizacji klinicznej po stosowaniu kolistyny wziewnej lub tobramycyny wziewnej,
– Ilumetri – tyldrakizumab – pierwszy z grupy inhibitorów interleukiny dostępny dla pacjentów z umiarkowaną postacią choroby,
– Beovu – brolucizumab – objęcie refundacją w programie kolejnej substancji czynnej z grupy leków anty-VEGF, to jest brolucizumabu,
– Revolade – eltrombopag – przeciwwskazania do wykonania splenektomii w ocenie lokalnego zespołu ekspertów obejmującego hematologa, chirurga i anestezjologa w ośrodku prowadzącym leczenie,
– Firdapse – amifampridyna – terapia dorosłych pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona (LEMS), u których przeprowadzono komplet badań diagnostycznych świadczących o przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej i dokumentujących rozpoznanie,
– Dupixent – dupilumab – leczenie pacjentów z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry w wieku powyżej osiemnastego roku życia,
– Jinarc – tolwaptan – spowolnienie powstawania torbieli i progresji upośledzenia czynności nerek w autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek u dorosłych z przewlekłą chorobą nerek w stadium drugim lub trzecim w momencie rozpoczęcia leczenia, którzy wykazują szybki postęp choroby,
– Revolade – eltrombopag – terapia dorosłych pacjentów z rozpoznaną nabytą ciężką niedokrwistością aplastyczną,

Co poza tym?

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 roku.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.