Grzegorz Bukała/Agencja Wyborcza.pl

Nowe zadania dla ratowników

Udostępnij:
Zaproponowano, by uprawnienia ratowników medycznych powiększyć między innymi o wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów wywołujących infekcje i badania USG według wybranych protokołów mających zastosowanie w medycynie ratunkowej.
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego – zapisano w nim rozszerzenie uprawnień ratowników medycznych oraz katalog leków, jakie mogą podać pacjentom.

– Zwiększająca się z roku na rok liczba podstawowych zespołów ratownictwa medycznego bez lekarza w składzie, a także wzrost kompetencji ratowników medycznych, powodują konieczność zwiększenia uprawnień tej grupy zawodowej, zwłaszcza w zakresie świadczeń przewidzianych do samodzielnego wykonywania – wyjaśniono w dokumencie, podkreślając, że „obecnie ratownicy medyczni nie mają uprawnień do wykonywania testów antygenowych na obecność wirusów wywołujących infekcje układu oddechowego, poza okresem obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, ani wykonywania szybkich badań USG w ramach diagnostyki stanów nagłych”.

Podkreślono, że konieczna jest zmiana – rozszerzenia zakresów leków możliwych do samodzielnego podawania przez ratowników medycznych w zespołach ratownictwa medycznego w takich stanach jak ostra niewydolność krążenia, ostry zespół wieńcowy i krwawienia.

Rozszerzono katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego o:
– Noradrenalinum – lek stosowany w przywracaniu ciśnienia tętniczego krwi w przypadku ostrego niedociśnienia tętniczego,
– Prasugrel – lek przeciwpłytkowy podawany w ostrych zespołach wieńcowych jako przygotowanie do angioplastyki,
– Tranexamic acid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

W rozporządzeniu wprowadzono też możliwość:
– pobierania materiału od pacjenta z górnych dróg oddechowych oraz wykonywania testów antygenowych na obecność wirusów, bez względu na obowiązywanie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,
– wykonywanie badania USG według wybranych protokołów mających zastosowanie w medycynie ratunkowej, pod warunkiem ukończenia kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Udostępniamy projekt w całości.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.

Uwagi do projektu – w wersji edytowalnej – można wysyłać na adres: t.mazurek@mz.gov.pl – do siedmiu dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

Projekt rozporządzenia zacznie obowiązywać w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu dotyczącego wykonywania testów antygenowych, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przeczytaj także: „Samorząd ratowników się organizuje”.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.