Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

Nowy dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN

Udostępnij:
Prof. Maciej Giefing, dotychczas pełniący w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych, został powołany na stanowisko dyrektora.
W wyniku konkursu prezes PAN 1 kwietnia 2024 roku powołał prof. dr hab. Macieja Giefinga na dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, na okres czteroletniej kadencji, do 31 marca 2028 roku.

O nowym dyrektorze
Prof. Maciej Giefing dotychczas pełnił w IGC PAN funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych. Przejął kierowanie jednostką, zastępując prof. Michała Witta, będącego dyrektorem od 2016 r.

Ukończył biotechnologię na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2008 r. uzyskał stopień doktora, a w 2014 – doktora habilitowanego.

Dwa lata temu prof. Giefing został profesorem tytularnym. Z poznańskim instytutem związany jest od 20 lat. W latach 2014–2018 pracował też na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2019 do 2021 – na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r, w IGC objął kierownictwo Zakładu Genetyki Nowotworów, gdzie prowadzi badania genomu i epigenomu komórek nowotworowych. Głównym obszarem jego działań jest genetyka nowotworów litych oraz chłoniaków.

W 2019 r. wraz z zespołem naukowców z IGC PAN otrzymał Nagrodę Wydziału V Nauk Medycznych PAN za cykl pięciu prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani.

W badaniach nad chłoniakiem Hodgkina współpracuje z grupami naukowymi z Niemiec, zrzeszonymi w German Hodgkin Study Group. Badania te przyczyniły się do opisania roli wielu czynników transkrypcyjnych kluczowych w patogenezie klasycznego chłoniaka Hodgkina.

Jest również koordynatorem projektu NEXT LEVEL Project finansowanego ze środków unijnych i realizowanego przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą: Universitair Medisch Centrum Groningen (Holandia), Universität Ulm (Niemcy), Universiteit Gent (Belgia).

Przeczytaj także: „Prof. Witt kończy kadencję dyrektora Instytutu Genetyki Człowieka PAN”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.