Wyślij
Udostępnij:
 
 
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie intensywnej terapii

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 18.05.2022
 
 
W województwie podlaskim na konsultanta w dziedzinie intensywnej terapii powołano prof. Agnieszkę Tycińską, zastępcę kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
Prof. Agnieszka Tycińska nominację odebrała – 17 maja – od wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego.O prof. Tycińskiej
Prof. dr hab. Agnieszka Tycińska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Specjalizowała się z chorób wewnętrznych w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a następnie odbyła specjalizację z kardiologii. Pracę nauczyciela akademickiego i naukowca rozpoczęła – i do tej pory kontynuuje – w Klinice Kardiologii UMB, początkowo jako asystent, a następnie adiunkt. W 2005 r. na Wydziale Lekarskim UMB uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 r. – na podstawie rozprawy habilitacyjnej – uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2018 r. pełni funkcję zastępcy kierownika Kliniki Kardiologii USK oraz kierownika Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

Zadania konsultantów
Przypomnijmy – do głównych zadań konsultantów wojewódzkich należą:
– realizacja zadań opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
– nadzór nad merytoryczną stroną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego,
– udział w pracach komisji i zespołach powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.