123RF

Odbierają dodatki covidowe

Udostępnij:

Dodatki covidowe to było eldorado dla niektórych – z tego tytułu wypłacono nienależnie 35 mln zł. 

Z ustaleń Najwyżej Izby Kontroli, minister zdrowia i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nieprawidłowo i nieskutecznie nadzorowali zarówno przygotowanie, jak i realizację poleceń. Zaniechali również kontroli prawidłowości przyznawania i wypłacania dodatków covidowych oraz nie reagowali na nieprawidłową realizację umów w sprawie dodatków przez szpitale i stacje pogotowia ratunkowego. W efekcie, wypłacano dodatki osobom nieuprawnionym, na przykład tylko podejrzanym o zakażenie wirusem.

Co więcej, dodatki przyznawano kilkukrotnie tej samej osobie za dany miesiąc ponad limit 15 tys. zł lub płacono mimo zaledwie kilkuminutowego wykonywania świadczeń zdrowotnych również wobec podejrzanych o chorobę.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poinformowała, że podjęła pierwsze działania w sprawie realizacji wniosków Najwyższej Izby Kontroli dotyczących nieprawidłowości przyznawania i wypłacania dodatków covidowych.

Po kontrolach w oddziałach wojewódzkich ustalono, że niewłaściwie przekazano 35 mln zł, z czego odebrano już 25 mln zł, a sprawy o odzyskanie 10 mln zł skierowano do sądów.

Przeczytaj także: „Góra pieniędzy, której nikt nie pilnował”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.