Karina Zawadzka

Pracodawcy RP – po pierwsze, zdrowie ►

Udostępnij:
Panel Pracodawców RP podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2023 był platformą wymiany opinii o stanie systemu ochrony zdrowia, ale nie tylko – eksperci prezentowali również swoje propozycje zmian systemowych.
W panelu „Po pierwsze, zdrowie” podczas konferencji Priorytety w Ochronie Zdrowia 2023 udział wzięli:
– Artur Białkowski z Pracodawców RP, wiceprezes Medicover,
– Piotr Bromber, wiceminister zdrowia,
– Michał Byliniak z Pracodawców RP, prezes Infarmy,
– Grzegorz Cessak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
– Jarosław Fedorowski z Pracodawców RP, prezes Polskiej Federacji Szpitali,
– Arkadiusz Grądkowski z Pracodawców RP, prezes Izby Polmed,
– Mariusz Kisiel z Pracodawców RP, prezes Związku Aptek Franczyzowych,
– Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia,
– Andrzej Sokołowski z Pracodawców RP, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych,
– Tomasz Zieliński z Pracodawców RP, wiceprezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.

Sesję moderował Andrzej Mądrala, członek rady Pracodawców RP i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Panel w całości do obejrzenia poniżej.



Andrzej Mądrala w zagajeniu dyskusji powiedział, że „konieczna jest zmiana podejścia do ochrony zdrowia – niezbędne jest nadanie jej statusu priorytetu zarówno w działaniach rządu, jak i w świadomości społeczeństwa, i konieczna jest również poprawa wykorzystania zasobów tego systemu oraz profilaktyki i wczesnej diagnostyki w celu budowania bezpiecznej przyszłości zdrowotnej obywateli”.

– Zdrowie już jest priorytetem. Ministerstwo Zdrowia ma odrębny budżet. Jeszcze tylko Ministerstwo Obrony Narodowej jest w takiej sytuacji. Mamy zagwarantowane 7 proc. PKB. Możemy się różnić w zdefiniowaniu poszczególnych zadań, celów, możemy dyskutować, jak rozwiązać jakiś problem, ale zdrowie już jest priorytetem – zripostował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Wiceprezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie Tomasz Zieliński stwierdził, że „dobrze by było, gdyby personel POZ mógł być ambasadorem pacjenta, reprezentować jego potrzeby, zamiast zajmować się kwestiami, którymi nie powinien”. – Polski system ochrony zdrowia od wielu lat obarcza personel medyczny biurokracją, która odciąga go od tego, co jest najważniejszym elementem POZ, czyli profilaktyki. Niezbędne jest ograniczenie biurokratyzacji medycyny. Kolejna potrzeba to prowadzenie w cyfrowy sposób pacjenta. W ten sposób można by wytyczać ścieżkę chorego. I opieka koordynowana. Uruchomienie jej w POZ daje nadzieję, że pacjent będzie sprawnie prowadzony przez system – ocenił.

Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, stwierdził, że „sektor prywatny to garbate dziecko systemu ochrony zdrowia”.

– Tak jesteśmy postrzegani. A my jesteśmy za jakością w ochronie zdrowia. Tymczasem ustawa o jako-ści – oby nie weszła w życie – zawiera wiele zagrożeń. Jakość jest bardzo ważna, ale jakość rozsądna. Jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne, to potrzeba jeszcze pewnie 20 lat, żeby rzeczywiście zaistniało. Ciągle się o nas, sektorze prywatnym, zapomina, a jesteśmy dużą częścią systemu – zauważył Andrzej Sokołowski.

Prezes Związku Aptek Franczyzowych Mariusz Kisiel podkreślił, że „ostatnie lata to czas dobrych zmian w aptekach i to nie tylko z perspektywy farmaceutów i właścicieli aptek, ale przede wszystkim chorych”.

– Pojawiła się ustawa o zawodzie farmaceuty, która stworzyła normy prawne tych usług. Pandemia umożliwiła farmaceutom nieco łatwiejsze wystawianie recept farmaceutycznych. Zmiany zachodzą, ale potencjał farmaceutów do świadczenia opieki farmaceutycznej jest olbrzymi. Oczekiwania pacjentów również są olbrzymie. Istnieje pewna luka w dostępie do opieki medycznej. Wobec takiej sytuacji zmiany są niewystarczające i przebiegają zbyt wolno. Czekamy na udostępnienie możliwości świadczenia kolejnych usług – skomentował Mariusz Kisiel.

Tekst opublikowano w „Menedżerze Zdrowia” 1–2/2023.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.